Fenntartható Fejlődési Célok megvalósulása a Debreceni Egyetemen

   
1. cél: A szegénység valamennyi formájának felszámolása mindenhol   2. cél:Az éhezés megszüntetése, az élelmiszerbiztonság és a jobb táplálkozás megteremtése, valamint a fenntartható mezőgazdaság támogatása   3. cél: Az egészséges élet biztosítása és a jóllét előmozdítása minden korosztály valamennyi tagjának
   
4. cél: Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára   5. cél: A nemek egyenlőségének megvalósítása, minden nő és lány társadalmi szerepének megerősítése   6. cél: A vízhez és a szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára
   
7. cél: Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára   8. cél: Tartós, befogadó és fenntartható gazdasági növekedés, teljes és termelékeny foglalkoztatás és méltányos munka elősegítése mindenki számára   9. cél: Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás támogatása és innováció ösztönzése
   
10.cél:Az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése   11. cél: A városok és egyéb emberi települések befogadóvá, biztonságossá, ellenállóképessé és fenntarthatóvá tétele   12. cél: Fenntartható fogyasztási és termelési módok kialakítása
   
13. cél: Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére   14 cél: A fenntartható fejlődés érdekében az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata   15. cél: A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának támogatása, a fenntartható erdőgazdálkodás, a sivatagosodás leküzdése, a talajdegradáció megállítása és visszafordítása, valamint a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása
     
16. cél: Békés és befogadó társadalmak támogatása a fenntartható fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és a hatékony elszámoltatható és a mindenki számára nyitott intézmények kiépítése minden szinten   17. cél: A  végrehajtás eszközeinek megerősítése és a globális partnerség újjáélesztése a fenntartható fejlődés érdekében    

 

Legutóbb frissítve: 2024. 04. 03. 20:38