Habilitáció

Habilitációs eljárás

A habilitáció az oktatói, az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése. Az egyetem habilitációs joga azon tudományágakra terjed ki, amelyekben doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére is jogosult:

 • Állam- és jogtudományok
 • Állattenyésztési tudományok
 • Biológiai tudományok
 • Egészségtudományok
 • Elméleti orvostudományok
 • Élelmiszertudományok
 • Filozófiai tudományok
 • Fizikai tudományok
 • Földtudományok
 • Gazdálkodás- és szervezéstudományok
 • Gyógyszerészeti tudományok
 • Informatikai tudományok
 • Irodalom- és kultúratudományok
 • Kémiai tudományok
 • Klinikai orvostudományok
 • Környezettudományok
 • Matematika- és számítástudományok
 • Néprajz és kulturális antropológiai tudományok
 • Neveléstudományok
 • Növénytermesztési és kertészeti tudományok
 • Nyelvtudományok
 • Pszichológiai tudományok
 • Szociológiai tudományok
 • Történelemtudományok

Habilitáció az egyetemre benyújtott kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el. Az egyetem habilitálhatja azt a személyt, aki a doktori fokozat (PhD) megszerzése után legalább öt éven át folytatott magas szintű tudományos alkotó tevékenységgel, a tudományos életben is elismert új tudományos ered

a) a doktori fokozat (PhD) megszerzése után legalább öt éven át folytatott magas szintű tudományos alkotó tevékenységgel, a tudományos életben is elismert új tudományos eredményekkel járult hozzá valamely tudományág fejlesztéséhez;

b)  rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat, amelyet rangos nemzetközi, lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek és ugyanilyen helyeken megjelenő – az MTMT adatbázisa alapján vizsgált – hivatkozások igazolnak, emellett előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken, a szakmai közéletben tevékeny szerepet vállal;

c) ismereteit logikus rendszerbe foglalva, írásban és szóban képes átadni, azaz tananyagformáló és ismeretátadó készséggel rendelkezik;

d) tudását anyanyelvén kívül legalább egy idegen nyelven is képes átadni.

e) rendszeres egyetemi szintű oktató munkát végez, hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott el oktatói feladatot.

A habilitációs eljárás magyar nyelven, vagy kérelemre az illetékes Tudományterületi Habilitációs Bizottság hozzájárulásával, az egyetem más oktatási nyelvén folytatható le.

Legutóbb frissítve: 2021. 07. 28. 11:21