A Debreceni Egyetem döntéshozó testületei

Szenátus

  • A Szenátus az Egyetem hoz, illetve legfelsőbb vezető testülete, mely döntést a döntés végrehajtását ellenőrzi. A Szenátus munkáját meghatározott területeken bizottságok segítik.

Rektori Tanács

  • A Rektori Tanács (RT) a rektor mellett működő döntés-előkészítő, véleményező, illetve a rektor által megjelölt feladatokat ellátó testület. Feladata az Egyetem zavartalan működtetésével kapcsolatos döntések előkészítése.

Dékáni Kollégium

  • A Dékáni Kollégium az egyetemi döntések előkészítésében részt vevő testület, feladata az oktató-, nevelő- és kari kutatómunka koordinálása, a karok tevékenységének összehangolása.

Rektori vezetői értekezlet

  • Az Egyetem magasabb vezetőiből álló döntéshozó testület. A rektori vezetés tájékoztatására, feladatainak megvitatására, véleményének kialakítására szolgáló fórum a rektor, a kancellár, a rektorhelyettesek, az AKIT és KK főigazgatók, valamint az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet elnökének és a hallgatói önkormányzat elnökének részvételével.
Legutóbb frissítve: 2021. 09. 01. 21:08