Oktató Egyetem

A Debreceni Egyetem mint kutató elitegyetem az országban a legszélesebb képzési kínálatot nyújtja hallgatói számára, akik kimagasló szakmai értékeket felmutató intézményben folytathatják tanulmányaikat. Kiemelt felsőoktatási intézményként több tudományterületen olyan képzési és kutatási kapacitásokkal, tudományos eredményekkel rendelkezik, amelyekre alapozva a nemzetstratégiai célok megvalósításában jelentős szerepet tölt be. Az ország legnépszerűbb vidéki egyetemén több mint 31 ezer hallgató állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában sajátíthatja el az ismereteket. Külföldi hallgatóinak száma csaknem 7000, mely évről évre fokozatosan növekszik. Az országhatáron túlról érkezett diákok a magyar nyelvű képzések mellett 69 angol nyelvű kurzusra is beiratkozhatnak. 14 karán és 24 doktori iskolájában több mint 1.500 oktató képzési, kutatási és fejlesztési tevékenységével járul hozzá, hogy versenyképes diplomával lépjenek a végzett szakemberek a munka világába.

Képzési programjában olyan alapképzési, mesterképzési és osztatlan képzési kínálatot alakított ki intézményünk, amelyben az egymásra épülő ismeretanyag garantálja a fejlődést az adott szakterületen. Doktori iskolák, szakkollégiumok, tudományos diákkörök és tehetséggondozó program támogatja a tudományos teljesítő képesség kibontakozását. 

Az intézményben évtizedes hagyományai vannak a tanárképzésnek. A régió legjelentősebb pedagógusképző intézményeként magasan képzett tanárokat bocsát ki a bölcsészettudomány, az egészségügy, az informatika, a természettudomány, valamint a zeneművészet területén.

A kétszintű és az osztatlan tanárképzés szakjain végzettek megállják a helyüket a köznevelés és művészeti oktatás különféle területein. A tanárképzést koordináló Tanárképzési Központ szoros együttműködést ápol a gyakorlóiskolákkal, valamint több helyi és kelet-magyarországi iskolával, ahol a tanárjelöltek egyetemi éveik alatt gyakorlati idejüket tölthetik.

Felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések, felnőttképzési programok széles palettája várja azokat, akik az élethosszig tartó tanulás elkötelezettjei. 

A Debreceni Nyári Egyetem a magyar, mint idegen nyelv oktatásával és a magyar kultúra terjesztésével foglalkozik. Évente 30-40 ország több mint 1.000 diákját tanítja közel 50 elismert nyelvtanár, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek a külföldiek magyar nyelvre oktatása terén. A 2014-ben létrehozott Idegen Nyelvi Tagozat olyan nyelveket kínál, amelyeket nem, vagy csak nagyon ritkán fedezhetünk fel a magyar köznevelési intézmények ajánlataiban.

A Debreceni Egyetemen 2015 szeptemberében indult a duális képzés, melynek keretében a vállalati partnerekkel együttműködve a gyakorlati ismeretek egyidejű elsajátításával végzik tanulmányaikat a hallgatók. A képzési paletta folyamatos bővülésével immár négy képzési területen (műszaki, agrár, természettudomány, gazdaságtudományok) nyolc alapképzési és húsz mesterképzési szakon folyik a képzés duális formában.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 19. 09:27