Információbiztonsági felelős

Információbiztonsági Felelős (IBF)  - (Elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy)

2012. évi CLXVI. törvény „a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről” rendelkezései alapján, „az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról” 2013. évi L. törvénynek megfelelően a szervezeteknek az elektronikus információs rendszereik védelmét biztosító kötelezettségei előírása szerint: a szervezet vezetője köteles gondoskodni az elektronikus információs rendszerek védelméről, ennek érdekében, elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt nevez ki vagy bíz meg.

A kinevezett vagy megbízott személy hatósági (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet Hatósági Főosztály) nyilvántartásba vétele (regisztráció) az Ibtv. 15. § (1) bekezdésének c) pontja és a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdése által együttesen kijelölt eljárásban történik.

A Debreceni Egyetem Információbiztonsági Felelőse (IBF):

Tóth Attila, Informatikai Biztonsági Központ, központvezető

  • Elérhetősége:              Kassai úti campus, 4028 Debrecen, Kassai u. 26. Kancellária IV. földszint 35. iroda
  • Telefon:                      +36 52 512 900/62820
  • Mobil:                         +36 30 225 6957
  • E-mail:                        toth.attila@unideb.hu; ibk@unideb.hu
  • Kinevezés dátuma:    2019.09.15
  • NKI bejegyzés:           2022.03.17
  • Hivatkozási szám:      427386978202203031159014559

Mit jelent az elektronikus információbiztonság?

Az elektronikus információbiztonság az elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint a rendszer elemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítását jelenti.

Mi számít egy elektronikus információs rendszernek?

Egy elektronikus információs rendszernek kell tekinteni az azonos célból kezelt adatok kezelésében, feldolgozásában résztvevő erőforrások (technikai eszközök, személyek, eljárási szabályok) együttesét.

Mi a feladata az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személynek? (2013. évi L. törvény, 13 §)

a) gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról,

b) elvégzi vagy irányítja az a) pont szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését,

c) előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot,

d) előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását,

e) véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit,

f) kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal.

A Debreceni Egyetem, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy kinevezésével, valamint a kinevezett személy hatósági bejegyzésbe vetetésével, eleget tett a 2013. évi L. törvény szerinti kötelmének.

Biztonság a Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem informatikai-, adat-, és információbiztonsági feladatainak ellátására 2019. évben a Kancellária alatt létrehozta az Informatikai Biztonsági Központját, a biztonság jogi követelmény elvárásoknak való megfelelés Egyetemi feladatainak tervezése, teljesítése, felügyelete, követése valamint e tevékenységekkel összefüggő szakhatósági ellenőrzések koordinálása, részükre jelentés, bevallás készítése céllal.

2022 évben az Egyetem vagyon-, üzem-, valamint informatikai biztonságát érintő szervezeti egységeit a Biztonsági Igazgatóság alá integrálta, a szaktevékenységi feladatok összehangolása, a közreműködők szervezetten felügyelt együtt-, és egymás mellett működése érdekében.

A Biztonsági Igazgatóság szervezeteinek szaktevékenysége a https://biztonsag.unideb.hu weboldalon olvasható.

 

 
Legutóbb frissítve: 2023. 08. 30. 15:03