Köznevelési és szakképző intézmények

A Debreceni Egyetem három köznevelési intézmény – két óvoda és egy iskola – valamint egy szakképző intézmény fenntartásával vesz részt a köznevelésben és a szakképzésben. Az intézmények fenntartói felügyeletét és irányítását az Oktatási Igazgatóság látja el.

Az intézmények mindegyike nagy múlttal rendelkezik, ahol a gyermekközpontúságra alapozva a minőségi szakmai munka kerül előtérbe.

Az intézmények közül három gyakorló intézmény vezetőpedagógusaival segíti a Debreceni Egyetem pedagógusképzését.

Köznevelési intézmények

A DE Óvodája elsősorban az egészséges életmód értékeire épülő környezettudatos magatartásra, valamint a tehetséggondozásra építve látja el az óvodások nevelését.

A DE Gyakorló Óvodája a gyermekek sokoldalú fejlesztését, a szociális, kulturális hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatását szem előtt tartva az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati munkára való felkészítésében vesz részt.

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája nagy hangsúlyt fektet az általános iskolai tanulók magas színvonalú alapképzésére, valamint a gimnáziumi tanulók felsőfokú tanulmányokra való felkészítésére, a tehetséggondozásra. Az Intézmény emellett a felsőoktatáshoz kapcsolódva tanárjelölt hallgatók gyakorlati oktatásában vesz részt.

Szakképző intézmény

A DE Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma  fő profilja a szakképzés, ahol a technikumi oktatás keretében a kilencedikes tanulók a mezőgazdasági, kertész, logisztikai, földmérő, földügyi és térinformatikus technikusi, valamint pénzügyi-számviteli ügyintéző szakos képzésekben vehetnek részt.

A 2021/2022. tanévtől az Intézmény feladatellátásának az egészségügyi ágazattal történő bővítésével az ide jelentkező tanulók szakmaválasztásának lehetősége is bővül. Az Intézmény a környezettudatos neveléssel, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás megszervezésével vesz részt a technikumi, a gimnáziumi, valamint a kollégiumi feladatok ellátásában, továbbá a tanárszakos hallgatók gyakorlati munkájának segítésében.

A fenntartó ellátja a jogszabályokban előírt feladatokat és gyakorolja a köznevelési intézmények, valamint a szakképző intézmény felett meghatározott irányítási hatásköröket.

Legutóbb frissítve: 2021. 07. 28. 11:21