Adatvédelmi tisztviselő

A 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. A GDPR 37. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy adatvédelmi tisztviselőt kell kijelölni.

  • A Debreceni Egyetem adatvédelmi tisztviselője: Dr. Varga Zita
  • Elérhetősége: Kassai úti Campus, 4028 Debrecen, Kassai u. 26. Kancellária IV. épület földszint 34.
  • Telefon: +36 52 512 700 / 74465
  • E-mail: adatvedelmi.tisztviselo@unideb.hu
  • A Debreceni Egyetem egészségügyi adatvédelmi tisztviselője: Dr. Antal Barnabás
  • Elérhetősége: Kenézy Gyula Campus, Bartók Béla út 2-26., "E" szektor 2. emelet 206. a.
  • Telefon: +36 52 511 700 / 1495
  • Mobil: +36 20 620 7868
  • E-mail: egeszsegugyi.tisztviselo@unideb.hu

A Debreceni Egyetem adatvédelemmel kapcsolatos információi a Kancellária weboldalának Adatvédelem menüpontjában találhatók, melyeket azonosítás után tudnak a felhasználók megtekinteni.

Legutóbb frissítve: 2024. 07. 05. 10:06