Egyetemi tudásvagyon

Az Egyetem törekszik arra, hogy az intézményben keletkezett tudományos eredmények nyilvántartását, publikációs környezetét folyamatosan fejlessze, az eredményekhez történő hozzáférést, illetve az eredményekkel kapcsolatos adatszolgáltatást hatékonyabbá és transzparenssé tegye. A célok megvalósulásához a hagyományos értékes tankönyvek, folyóiratok, oktatási anyagok koordinált digitalizálásával, a kutatási eredmények – a tudományos kommunikáció egyre változatosabb csatornáit felhasználva – disszeminációjának támogatásával, a kutatások során keletkező adatok, adathalmazok közzétételével és megőrzésével, valamint tudománymetriai adatok előállítását és szolgáltatását támogató tevékenységek az intézményi fejlesztésekbe való beépítésével kívánjuk elérni. A DEENK a rendelkezésre álló információforrások szolgáltatása mellett a szükséges ismeretek átadásával is hozzájárul a versenyképes kutatói tevékenység megteremtéséhez.

  • iDEa Tudóstér: Az iDEa Tudóstér  a Debreceni Egyetem kutatóinak és kutatási egységeinek profil-adatbázisa, az egyéni és intézményi publikált tudományos teljesítmény láthatóságát, széleskörű szétsugárzását biztosító szolgáltatás. Az érdeklődők a profilok alapján átfogó képet kapnak az egyetemünkön folyó publikációs tevékenységről, egyéni és csoportos teljesítményről, kutatási kapcsolatokról, továbbá lehetőség van publikációk keresésére és böngészésére, valamint a teljes szövegek elérésére.
  • Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma: A DEA (Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma) a Debreceni Egyetemen született tudományos publikációk, doktori disszertációk és szakdolgozatok, oktatási segédanyagok, előadások és intézményi dokumentációk teljes szövegének tárhelye.
Legutóbb frissítve: 2021. 07. 28. 11:21