Közösségi Főiskola

A felsőoktatásnak hangsúlyos szerepe van az ország kevésbé fejlett régióiban is, ahol sürgető módon és egyszerre jelentkezik a társadalmi mobilitás és a gazdaságfejlesztés igénye, viszont az intézményrendszer jelen állapotában csak korlátozottan tud megfelelni e kettős kihívásnak. Ebből következően ki kell alakítani az intézményrendszernek azt a szegmensét, melynek középpontjában a helyben történő boldogulás áll, mégpedig oly módon, hogy az adott intézmény a regionális munkaerőpiac igényeihez igazodó, gyakorlatorientált képzést, és ezzel együtt megfelelő életpályát kínál a fiataloknak. Mindezeken túl célként szükséges megfogalmazni ezen intézményekkel szemben, hogy jelentős szerepet vállaljanak a nem iskolarendszerű képzésekben is, továbbá valódi szellemi központként működjenek és a helyi  gazdaságfejlesztés fajsúlyos tényezőivé váljanak.

A közösségi főiskola regionális érdekeket szolgál, nélküle az adott régió menthetetlenül visszamarad a fejlődésben. Alapfeladata a helyi közösség számára történő tudásszolgáltatás olyan helyeken, olyan helyzetekben, ahol piaci alapon nem, csak minden érintett szereplő áldozatvállalásával lehet fenntartható módon működtetni a képzéseket.

A kevésbé fejlett térségek végérvényes leszakadását a közösségi főiskola bevezetésével lehet megakadályozni. A közösségi főiskola képzési modelljének meghonosításával az elmaradott régiók közösségei is hozzájuthatnak ahhoz a versenyképes tudáshoz, amely biztosítja számukra elsősorban a helyben történő boldogulást. (forrás: Fokozatváltás a felsőoktatásban)

2016 szeptemberétől kezdte meg a Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ (KKFKK) a működését, ahol a Debreceni Egyetem képzésein vehetnek részt a hallgatók. 2020 szeptemberétől a Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban meghirdetett képzéseinkkel is hozzájárulunk a régióban jelentkező oktatási igények kielégítéséhez.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 26. 07:43