Duális képzések

A duális képzés a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik. A duális képzési forma tehát olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, amely során a hallgatók már egyetemi éveik alatt részletes ismereteket szereznek a munka világáról, képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik és részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával. A duális képzés során az elméleti képzés az iskolában, míg a gyakorlati képzés a felsőoktatási intézménnyel együttműködő vállalkozásnál folyik, a felsőoktatási intézmény és a duális képzésben résztvevő vállalat, vagy intézmény „osztozik” a képzés feladatain és a képzési időn. A duális képzésben részt vevő hallgató a szorgalmi időszakot a „hagyományos” nappali munkarendű hallgatóval együtt végzi a felsőoktatási intézménynél (intézményi szakasz). Ezt követően részt vesz a vállalati szakaszban történő oktatásban és gyakorlatban. A hallgató a vállalati gyakorlati időszak idejére munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyba kerül a vállalattal és egész évben, a teljes képzési időre vonatkozóan, az ennek során elvégzett munkáért díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet.

Duális képzési formában induló szakok a 2023/2024-es tanévben

Alapképzési szakok:

 • élelmiszermérnöki alapképzési szak (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar)
 • gépészmérnöki alapképzési szak (Műszaki Kar)
 • kertészmérnöki alapképzési szak (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar)
 • mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar)
 • szociális munka alapképzési szak (Egészségtudományi Kar)
 • természetvédelmi mérnöki alapképzési szak (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar)
 • vadgazdamérnöki alapképzési szak (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar)
 • vegyészmérnöki alapképzési szak (Természettudományi és Technológiai Kar)
 • villamosmérnöki alapképzési szak (Természettudományi és Technológiai Kar)

Mesterképzési szakok:

 • agrárközgazdász mesterképzési szak (Gazdaságtudományi Kar)
 • alkalmazott matematikus mesterképzési szak – angol nyelvű képzésben is (Természettudományi és Technológiai Kar)
 • állattenyésztőmérnöki mesterképzési szak (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar)
 • biológus mesterképzési szak (Természettudományi és Technológiai Kar)
 • biomérnöki mesterképzési szak (Természettudományi és Technológiai Kar)
 • ellátásilánc menedzsment mesterképzési szak (Gazdaságtudományi Kar)
 • élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki mesterképzési szak (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar)
 • gazdaságinformatikus mesterképzési szak – angol nyelvű képzésben is (Informatikai Kar)
 • geográfus mesterképzési szak (Természettudományi és Technológiai Kar)
 • geoinformatika mesterképzési szak (Természettudományi és Technológiai Kar)
 • gépészmérnöki mesterképzési szak (Műszaki Kar)
 • hidrobiológus mesterképzési szak (Természettudományi és Technológiai Kar)
 • kertészmérnöki mesterképzési szak (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar)
 • környezetmérnöki mesterképzési szak (Műszaki Kar)
 • környezettudomány mesterképzési szak (Természettudományi és Technológiai Kar)
 • marketing mesterképzési szak (Gazdaságtudományi Kar)
 • mérnökinformatikus mesterképzési szak – angol nyelvű képzésben is (Informatikai Kar)
 • műszaki menedzser mesterképzési szak (Műszaki Kar)
 • nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak (Gazdaságtudományi Kar)
 • növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar)
 • programtervező informatikus mesterképzési szak – angol nyelvű képzésben is (Informatikai Kar)
 • sportközgazdász mesterképzési szak (Gazdaságtudományi Kar)
 • számvitel mesterképzési szak (Gazdaságtudományi Kar)
 • természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar)
 • vállalatgazdaságtan (Gazdaságtudományi Kar)
 • vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak (Gazdaságtudományi Kar)
 • vegyészmérnöki mesterképzési szak (Természettudományi és Technológiai Kar)
 • vezetés és szervezés mesterképzési szak (Gazdaságtudományi Kar)
 • vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzési szak (Gazdaságtudományi Kar)

Tovább a karok duális képzéseire

Legutóbb frissítve: 2023. 10. 18. 08:44