Duális képzések

A duális képzés a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik. A duális képzési forma tehát olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, amely során a hallgatók már egyetemi éveik alatt részletes ismereteket szereznek a munka világáról, képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik és részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával. A duális képzés során az elméleti képzés az iskolában, míg a gyakorlati képzés a felsőoktatási intézménnyel együttműködő vállalkozásnál folyik, a felsőoktatási intézmény és a duális képzésben résztvevő vállalat, vagy intézmény „osztozik” a képzés feladatain és a képzési időn. A duális képzésben részt vevő hallgató a szorgalmi időszakot a „hagyományos” nappali munkarendű hallgatóval együtt végzi a felsőoktatási intézménynél (intézményi szakasz). Ezt követően részt vesz a vállalati szakaszban történő oktatásban és gyakorlatban. A hallgató a vállalati gyakorlati időszak idejére munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyba kerül a vállalattal és egész évben, a teljes képzési időre vonatkozóan, az ennek során elvégzett munkáért díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet.

Duális képzési formában induló szakok a 2023/2024-es tanévben

Alapképzési szakok:

Mesterképzési szakok:

Tovább a karok duális képzéseire

Legutóbb frissítve: 2024. 07. 11. 08:52