Neptun

A Neptun a Debreceni Egyetem egységes elektronikus tanulmányi rendszere, melynek feladata a hallgatók tanulmányi és pénzügyi adminisztrációja, az oktatási és oktatásszervezési feladatok, valamint a belső és külső szervezetek számára nyújtott adatjelentések kiszolgálása. A tanulmányi rendszernek jelenleg mintegy 35 ezer aktív felhasználója van. Az egyetem a rendszerben vezeti minden hallgató elektronikus törzslapját. A Neptunban kerül rögzítésre a hallgatók tanulmányaihoz kapcsolódó minden információ, továbbá a hallgatói ki- és befizetések adatai. A rendszerből állítják elő a hallgató tanulmányaihoz kapcsolódó okiratokat, igazolásokat. A Neptun fontos eszköze az elektronikus ügyintézésnek, kérvénykezelésnek is.

A Neptunban kezelik az intézmény által indított képzések tantervét, a tárgyak jellemzőit, meghirdetett kurzusait, vizsgáit, az órarendi információkat, s az oktatói adatokat. A tárolt adatok alapján összetett kimutatások, elemzések, adatjelentések készülnek. A Neptun a Debreceni Egyetem vezetői információs rendszerének egyik legfontosabb alaprendszere, és az egyetem több más informatikai rendszere felé is interfésszel rendelkezik.

A tanulmányi rendszerből történnek a hallgatókra és oktatókra vonatkozó hatósági adatszolgáltatások is.

Belépés a Neptun rendszerbe

Legutóbb frissítve: 2024. 07. 02. 08:39