Egészségfejlesztő Egyetem

Az intézményi Egészségfejlesztő Egyetem Program egy átfogó fejlesztés, amely az egyetemi polgárok (hallgatók, oktatók, dolgozók) valamint az egyetem környezetében élők egészségének, életkörülményeinek, életminőségének előmozdítására irányul.

E program révén az egyetem növelheti versenyképességét, minőségét és reputációját, javíthatja hallgatókat vonzó és megtartó képességét, csökkentheti a lemorzsolódást. A program segítségével a felsőoktatási intézmények a felsőoktatási törvényben meghatározott kötelezettségüknek is eleget tesznek, mely kötelezettségek az alaptevékenységeinkben való beépüléssel valósíthatók meg.

Az oktatás-képzés területén az egészségfejlesztő intézmények feladata, hogy a hallgatókat felvérezze azokkal a kompetenciákkal (ismeretek, képességek, attitűdök), amelyekkel képesek saját egészségük, életminőségük előmozdítására és kézben tartására, valamint felkészítse őket arra, hogy leendő munkájuk során mérlegeljék, és tudatosan az emberek és a társadalom egészségét pozitívan befolyásoló megoldásokat alkalmazzák. Továbbá többek között ezen terület alá tartozik a hallgatók és oktatók egészséges életmód iránti igényét figyelembe vevő oktatás-szervezés, vagy például a stressz csökkentését segítő módszertanok alkalmazása, szorgalmazása.

A kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) stratégiában és megvalósuló programjaiban mérlegeli azok egészségre gyakorolt hatását, és a pozitív hatású kutatásokat, fejlesztéseket, innovációkat választja. Továbbá egy egészségfejlesztő intézmény a fejlesztéseit szakmailag megalapozottan, az egyetemi polgárok igényeinek ismeretében tervezi és valósítja meg, ami szintén tervezett és jól megalapozott kutatásokat jelent.

A társadalmi szolgáltatások, vagy az egyetemek harmadik funkciója néven is ismert területen az egészségfejlesztés vállalása részben azt jelenti, hogy az intézmény tudásközpontként részt vesz a regionális, térségi, települési fejlesztésekben ezáltal tanulási, fejlődési tapasztalatokat kínálva a hallgatók számára. Másrészt programokat, együttműködéseket alakít ki mind az intézményi polgárok mind a szűkebb és tágabb környezetében élők egészségének, életminőségének javítása érdekében. Az egyetem tudásbázisával segíti az egészség-megőrzési, egészségfejlesztési programok megvalósítását a szűkebb és a tágabb régióban.

    Legutóbb frissítve: 2021. 07. 28. 11:21