Kiválóságaink

Akadémikusok

  • A Magyar Tudományos Akadémia fő feladata a tudomány művelése, eredményeinek terjesztése, valamint a kutatások támogatása és a magyar tudomány képviselete. A Debreceni Egyetem több oktatója, kutatója is tagja az Magyar Tudományos Akadémiának, akik ezzel a megtiszteltetéssel tagjai lehetnem a magyar tudományos élet kiemelkedő elismertségű kutatói közösségének.

Professzorok

  • Az egyetem "szellemi potenciáljának" egyik jellemzője az egyetem professzori kara. A professzorok olyan hazai és nemzetközi elismertségű szaktekintélyek, akik tudományos fokozattal rendelkeznek, hosszú ideje publikálnak, iskolateremtő tevékenységet folytatnak.

Civis Honoris Causa

  • A Debreceni Egyetem és jogelőd intézményei padjaiból számos olimpikon, élsportoló került ki és vált egyetemünk büszkeségévé. 2006 óta minden évben átadásra kerül a hazai és nemzetközi sporteseményeken kiemelkedően szereplő hallgatók elismerésére a „Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója” díj.

Díszdoktorok

  • Az egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyeket tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa) avathatja. A kitüntető címet nemzetközi elismertségű tudományos munkássággal és az egyetem érdekében kifejtett tevékenységgel lehet kiérdemelni.

Kitüntetéses doktorok

  • A felsőoktatási intézmény rektora – a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával – „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel avatja doktorrá azt, akinek a középiskolában és a felsőoktatási intézményben, valamint a doktori képzésben folytatott tanulmányai során a teljesítményét mindig a legmagasabbra értékelték, feltéve továbbá, hogy a doktori fokozatszerzési eljárás során is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Kitüntetettek

  • A Debreceni Egyetem kitüntetési nyilvántartása a jogelőd intézmény vonatkozásában is, egészen a 90-es évekre visszanyúlóan tartalmazza a kitüntetést kapottak nevét, beosztását, szervezeti egységét, illetve az adományozás évét. A nyilvántartás felöleli az állami, a szakmai, illetve az egyetemi kitüntetéseket egyaránt.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjasok

  • Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz – tanévenként  – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Élsportolók

  • A Debreceni Egyetem és jogelőd intézményei padjaiból számos olimpikon, élsportoló került ki és vált egyetemünk büszkeségévé. 2006 óta minden évben átadásra kerül a hazai és nemzetközi sporteseményeken kiemelkedően szereplő hallgatók elismerésére a „Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója” díj.
Legutóbb frissítve: 2024. 04. 08. 09:08