Tanárképzés

A Debreceni Egyetem a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetett és fektet ma is a tanárképzésre. Intézményünk sok évtizede magasan képzett tanárokat bocsát ki, akik sikeresen helytálltak és helytállnak egyrészt a magyar közoktatás, a köznevelés és a művészeti oktatás különféle területein, másrészt ők alkották és alkotják ma is a tudományos és művészeti felsőoktatás legfontosabb bázisát. Egyetemünkön jelenleg a bölcsészettudományi, a természettudományi, a zeneművészeti, az informatikai és az egészségügyi karokon folyik tanárképzés. Tevékenységüket a Tanárképzési Központ koordinálja, szoros együttműködésben a gyakorlóiskolákkal, valamint a debreceni és más kelet-magyarországi partneriskolákkal. Törekvésünk, hogy az eddigi regionális vezető szerepünket megőrizzük, és a következő években tovább erősítsük. Célunk, hogy a közeljövőben minél több hallgatót vonzzunk a tanári pályára, amely, úgy tűnik, az életpályamodell kialakításával és a különféle ösztöndíjakkal egyre csábítóbbnak tűnik a felsőoktatásba belépő ifjúság számára.

A Központ nemcsak a tanárképzésben részt vevő karok munkájának összehangolását és mindennapi tevékenységüket segíti, hanem a jelenlegi sokszínű képzést is működteti. A Debreceni Egyetemen jelenleg kétféle tanárképzés folyik párhuzamosan. A kétciklusú képzésben (az ún. bolognai rendszerben) 2016 szeptemberében indítjuk az utolsó évfolyamot.

2013-ban indult el az ún. osztatlan tanárképzés, amely egyetemi szinten 5+1 éves (itt közép-iskolai/zeneművészeti szakközépiskolai tanárokat képzünk), főiskolai nívón pedig 4+1 éves (ennek végén általános iskolai/zeneiskolai tanárokat bocsátunk ki). A „plusz egy év” azt jelenti, hogy a hallgatók a tíz, ill. nyolc féléves egyetemi tanulmányaik után egy teljes tanévet az iskolákban tölthetnek, ahol testközelből tapasztalhatják meg a tanári pálya szépségeit (és nehézségeit), és leshetik el mentoraiktól, gyakorlatukat irányító tanáraiktól e szakma fortélyait. Az eddigi tapasztalatok alapján jól látszik, hogy ez a kétszakos képzési forma népszerű a diákok között. Reméljük, a hozzánk érkező tanárjelöltek száma a közeljövőben emelkedni fog, ennek érdekében igyekszünk aktív hallgatói marketingtevékenységet folytatni, rendszeres tájékoztatókat és kedvcsináló előadásokat tartani az érdeklődő diákoknak – nemcsak az egyetem berkein belül, hanem ellátogatunk a régió sok iskolájába, és személyesen mutatjuk be az érdeklődő középiskolásoknak e pálya szépségeit.

Egyetemünkön jelenleg az angol, német, magyar, történelem, valamint a biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika és az informatika azok a tanárszakok, amelyek egymással tetszés szerint párosíthatók. A hon- és népismerettanár, holland-, francia-, latin-, orosz-, erkölcstan- és etikatanár, a közösségi művelődés tanára, valamint a könyvtárostanár szakokat csak az előbb felsorolt ún. első tanárszakok valamelyikéhez párosítva lehet választani. A Zeneművészeti Karon zeneművésztanár és zenetanár szakokon lehet tanulni.

A tanárszakok kínálata 2016 szeptemberében két új elemmel bővült: az eddigi közismereti és zenetanár szakok melett az ún. szakmai tanárképzés keretében egészségügyitanár-képzés indult egyetemünk Egészségügyi Karán, Nyíregyházán, emelett a sikeres akkreditációs eljárás után a 2017/2018. tanévtől elkezdődik az általános iskolai és középiskolai testnevelőtanárok képzése is.

Tovább a Tanárképzés weboldalára

Legutóbb frissítve: 2021. 07. 28. 11:21