A Debreceni Egyetem Szenátusának szavazati jogú tagjai

Név Beosztás Szervezet
Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár, rektor Rektori Hivatal
Dr. Bács Zoltán egyetemi tanár, kancellár Kancellária
Dr. Dobránszki Judit tudományos tanácsadó  
Dr. Zsombik László intézetigazgató Agrár Kutatóntézetek és Tangazdaság (AKIT) - Nyíregyházi Kutatóintézet
Dr. Szikora Veronika egyetemi tanár, dékán Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) Dékáni Hivatal
Dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
Dr. Mátyus László egyetemi tanár, dékán Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Dékáni Hivatal
Dr. Csernoch László egyetemi tanár, intézetvezető Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Élettani Intézet
Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék
Dr. Bácsi Attila egyetemi tanár, intézetigazgató Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Immunológiai Intézet
Dr. Keményfi Róbert egyetemi tanár, dékán Bölcsészettudományi Kar (BTK) Dékáni Hivatal
Dr. Forisek Péter egyetemi docens, tanárképzési főigazgató Bölcsészettudományi Kar (BTK) Történelmi Intézet
Dr. Bartha Elek egyetemi tanár, tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar (BTK) Néprajzi Tanszék
Dr. Pete László egyetemi tanár, tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar (BTK) Olasz Tanszék
Dr. Csatár Péter egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar (BTK) Germanisztikai Intézet
Molnárné Dr. Kovács Judit egyetemi tanár Bölcsészettudományi Kar (BTK) Pszichológiai Intézet
Karácsony Gyöngyi főigazgató DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK)
Dr. Móré Marianna egyetemi docens, dékán Egészségtudományi Kar (ETK) Dékáni Hivatal
Rusinné Dr. Fedor Anita egyetemi tanár, intézetigazgató Egészségtudományi Kar (ETK) Társadalomtudományi és Szociális Munka Tanszék
Dr. Veres-Balajti Ilona egyetemi docens Egészségtudományi Kar (ETK) Fizioterápiás Tanszék
Dr. Bágyi Kinga egyetemi docens, dékán Fogorvostudományi Kar (FOK) Dékáni Hivatal
Dr. Pető Károly egyetemi tanár, általános rektorhelyettes Gazdaságtudományi Kar (GTK) Dékáni Hivatal
Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár, intézetigazgató Gazdaságtudományi Kar (GTK) Marketing nem önálló Tanszék
Dr. Erdey László egyetemi docens, intézetigazgató Gazdaságtudományi Kar (GTK) Világgazdasági és Nemzetközi Üzleti nem önálló Tanszék
Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi tanár, intézetigazgató Gazdaságtudományi Kar (GTK) Emberi Erőforrás Menedzsment nem önálló Tanszék
Dr. Felföldi János egyetemi docens, intézetigazgató Gazdaságtudományi Kar (GTK) Logisztika Menedzsment nem önálló Tanszék
Dr. Fenyves Veronika egyetemi tanár, dékán Gazdaságtudományi Kar (GTK) Kontrolling nem önálló Tanszék
Dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (GYGYK) Gyermeknevelési Tanszék
Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai tanár, dékán Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (GYGYK) Dékáni Hivatal
Dr. Kovácsné Dr. Bácskay Ildikó egyetemi tanár, dékán Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) Dékáni Hivatal
Dr. Hajdu András egyetemi tanár, dékán Informatikai Kar (IK) Dékáni Hivatal
Dr. Baran Sándor egyetemi tanár Informatikai Kar (IK) Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék
Dr. Pintér-Huszti Andrea egyetemi docens Informatikai Kar (IK) Számítógéptudományi Tanszék
Dr. Páll Dénes egyetemi tanár Klinikai Központ (KK) Belgyógyászati Klinika "A" épület
Dr. Balla József egyetemi tanár Klinikai Központ (KK) Belgyógyászati Klinika "A" épület
Dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár, klinikaigazgató Klinikai Központ (KK) Sürgősségi Klinika
Dr. Bognár László egyetemi tanár, klinikaigazgató Klinikai Központ (KK) Idegsebészeti Klinika
Gál Mária diplomás ápoló, ápolási és szakdolgozói igazgató Klinikai Központ (KK) Ápolási és Szakdolgozói Igazgatóság
Dr. Stündl László egyetemi tanár, dékán Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) Dékáni Hivatal
Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) Élelmiszertudományi Intézet
Dr. Veres Szilvia egyetemi tanár, mb. tanszékvezető Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) Alkalmazott Növénybiológiai nem önálló Tanszék
Dr. Husi Géza egyetemi tanár, dékán Műszaki Kar (MK) Dékáni Hivatal
Dr. Kocsis Imre egyetemi tanár, tanszékvezető Műszaki Kar (MK) Műszaki Alaptárgyi Tanszék
Dr. T. Kiss Judit egyetemi docens, tanszékvezető Műszaki Kar (MK) Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék
Dr. Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató Oktatási Igazgatóság
Dr. Kun Ferenc egyetemi tanár, dékán Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) Dékáni Hivatal
Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) Alkalmazott Kémiai Tanszék
Dr. Kurtán Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) Szerves Kémiai Tanszék
Dr. Pintér Ákos egyetemi tanár Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) Matematika Intézet
Dr. Kozma Gábor egyetemi tanár, tanszékvezető Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Dr. Lakatos Péter István egyetemi docens, dékán Zeneművészeti Kar (ZK) Zongora nem önálló Tanszék
Dr. Bubán Tamás adjunktus, DOTESZ Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Belgyógyászati Intézet, Gastroenterológiai nem önálló Tanszék
Dr. Balogh László Levente egyetemi docens, FDSZ BTK Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék
Körösparti Péter tiszteletbeli elnök DE Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK)
Molnár Dániel elnök DE Doktorandusz Önkormányzat
Hegedűs Tibor Vilmos kabinetfőnök DE Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK)
Bács Zalán Mihály elnök BTK HÖK
Nagy Róbert László elnök ÁOK HÖK
Csont István elnök DE Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK)
Vezendi Leila elnök MK HÖK
Vincze Éva elnök DE Hallgatói és Doktorandusz Képviselet (DEHDK)
Czirbik Dávid elnökhelyettes DE Hallgatói és Doktorandusz Képviselet (DEHDK)
Németh Kevin elnök GTK HÖK
Nagy Péter elnökhelyettes DE Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK)
Nagy Péter elnök TTK HÖK
Tóth Márk alelnök DE Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK)
Gaál Nóra Andrea elnök GYGYK HÖK
Molnár Zoltán elnöki megbízott DE Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK)
Varga Krisztián alelnök DE Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK)
Kiss Nikoletta elnök MÉK HÖK
Tóth Viviána elnök ÁJK HÖK

 

Legutóbb frissítve: 2023. 09. 19. 15:27