Klaszterek

A Debreceni Egyetem a magyarországi klaszter szerveződés úttörője és a felsőoktatási intézmények között az egyik olyan egyetem, amely a legnagyobb részt vállal a klaszterek létrehozásában és fenntartásában. Az intézmény célja a technológia transzfer tevékenység hatékonyabbá tétele, mely hozzájárulhat a régió gazdaságfejlesztéséhez.

Az elmúlt 8-10 évben a Debreceni Egyetem körül öt klaszter szerveződött, ezek mindegyike akkreditált klaszter, közülük kettő nemzetközi akkreditációval is rendelkezik. A klaszterek működési területe: gyógyszeripar, termáltudás és turizmus, élelmiszeripar, sport, informatika, műszerfejlesztés.

A klaszterek révén strukturált formában több száz vállalat, piaci szereplő áll az Egyetem vonzásában, hallgatóink gyakorlati képzése vonatkozásában ezernél is több vállalattal állunk szerződéses kapcsolatban.  Az Egyetem számára fontos a kutatási eredmények gyakorlati felhasználása, az innovációs folyamatok régióbeli kibontakozását hatékonyan szolgáló partnerkapcsolatok és szervezetek kialakítása és eredményes működtetése. E klaszterek, menedzsment szervezeteik és tagjaik együttműködése olyan mennyiségi növekedést ért el, hogy belátható időn belül megvalósulhat az interklaszter együttműködés is.

A Debreceni Egyetem körüli klaszterek egyedülállóan előremutató jellegzetessége, hogy országos jelentőségű húzóágazati hálózatosodást hozott létre, mely törekvésében a magyarországi klaszterek között unikális módon egyesíti tőkeerős közép- és nagyvállalkozások, innovatív egyetemi „spin-off’ és „start-up” vállalkozások, kamarák, önkormányzatok és egyetemek iparfejlesztési törekvéseit.

Legutóbb frissítve: 2024. 06. 25. 09:14