Nemzetköziesítés

A Debreceni Egyetemnek − kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően − több száz külföldi partneregyetemmel van együttműködési megállapodása.

A Debreceni Egyetem a ki- és befelé irányuló mobilitások tekintetében egyaránt előkelő helyet foglal el a magyarországi felsőoktatási intézményekkel összehasonlítva. A mobilitási programok közül az EU által finanszírozott Erasmus+ program a legjelentősebb, e program mellett több más mobilitási program (CEEPUS, ISEP, Fulbright, bilaterális megállapodások, Campus Mundi) is lehetőséget nyújt oktatóinknak, hallgatóinknak a nemzetközi tapasztalatszerzésre. A Debreceni Egyetem hallgatói között a tanulmányi célú mobilitások a legnépszerűbbek, éves szinten jelenleg 150 fő körül mozog a kiutazó hallgatók létszáma ebben a mobilitási típusban.

Az Erasmus+ program szakmai gyakorlati célú mobilitásának létszámában – az EU célkitűzésének megfelelően – növekedési tendencia volt megfigyelhető az elmúlt időszakban, így a külföldi szakmai gyakorlatra utazó hallgatóink száma meghaladta a 100 főt évente.

 A Debreceni Egyetemre csak az Erasmus+ program keretében az elmúlt 3 évben 470 külföldi cserehallgató érkezett, jelentős részben tanulmányi célú mobilitás keretében, de növekvő számban jöttek szakmai gyakorlatra is, ennek további növelése a város vonzerejének erősítésével érhető el. Az egyéb mobilitási programokban érkezőkkel együtt a részképzéses vendéghallgatók száma jóval meghaladta az 500-at az említett időszakban.

Az Erasmus program mellett a 2012–2015 közötti időszak másik jelentős mobilitást ösztönző programja a Campus Hungary program volt, melyben a Debreceni Egyetem kiemelkedő sikerrel vett részt, a Konvergencia Régiók egyetemei közül – az első 5 Campus Hungary pályázati felhívást alapul véve – a legjobban teljesített, ezáltal külföldi mobilitási lehetőséghez juttatva közel 3.000 hallgatót, illetve munkatársat. Az egyetem a hallgatói mobilitás további jelentős növekedését várja a 2016-ban indított Campus Mundi programtól.

Az Egyetem fontosnak tartja, hogy az általa foglalkoztatott külföldi kutatók révén is bekerüljön a nemzetközi kutatási vérkeringésbe. A 2014-15 tanévben összesen 102 külföldi állampolgár érkezett a Debreceni Egyetemre kutatási céllal 31 országból, minden esetben valamilyen pályázat, projekt keretében foglalkoztatva. Kitűnő lehetőséget teremt külföldi oktatók rövidebb időre szóló (1-2 hetes) meghívására az Erasmus+ program.

A Debreceni Egyetem az oktatási együttműködései mellett a nemzetközi kutatási együttműködései révén is igen kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési 7. Keretprogramjában a Debreceni Egyetem együttműködve európai partnereivel több, mint 50 projektet nyert el, így kiemelkedő helyen szerepel az FP7 projektek lehívási rangsorában a hazai egyetemek és főiskolák között. A konzorciumi tagok között több neves intézmény is megjelent: Palermo-i Egyetem, Manchester-i Nagyvárosi Egyetem, Newcasle-i Egyetem és Cambridge-i Egyetem. Az FP7-es projektek többsége orvosi, természettudományi, valamint agrártudományi területen valósult meg, melynek keretein belül számos felsőoktatási intézménnyel is együttműködve valósítottuk meg a kitűzött feladatainkat.

Intézményünk a Horizon 2020-as programban is már jelentős számú pályázatot nyújtott be, és a jövőben tovább kívánja erősíteni nemzetközi kutatási együttműködéseit.  Az elmúlt években a 7. Keretprogram pályázatain túl egyetemünk jelentős forrásokat tudott lehívni a Magyar-Román Határon Átnyúló Együttműködési (HURO) programban romániai partneregyetemekkel konzorciumi együttműködésben, a Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési (HUSK) programban szlovákiai kutatóintézetekkel, valamint a Visegrad Fund, Interreg és a Central Europe programok pályázataiból. Az elmúlt időszakban bár fejlesztettük, bővítettük kapcsolatainkat más felsőoktatási intézményekkel, ezen a területen azonban még számos lehetőség adódik.

A nemzetköziesítési célok eléréséhez az oktatói és hallgatói mobilitásban résztvevők számának növelését, a nemzetközi kutatási programokba való intenzív bekapcsolódást szükséges javítani, mely külső források bevonásával és a belső források hatékonyabb, intenzívebb kihasználásával érhető el. Ugyancsak kívánatos a gazdasági élet szereplőivel való meglévő kapcsolatok külföldi partnerekkel való kibővítése.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 16. 15:01