Bölcsőde

babuA bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, amely intézmény a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését, gondozását látja el. A bölcsődébe a gyermek húsz hetes korától három éves korának betöltéséig illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben a harmadik életévet betölti.

Ha a gyermek harmadik életévet is betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsődeorvos nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A Bölcsőde fenntartását a Debreceni Egyetem önként vállat feladatként végzi. A Bölcsődébe járó gyermekek szülei az egyetemen és a klinikán dolgoznak, így a Debreceni Egyetemmel munkaviszonyban álló dolgozók gyermekei nyernek felvételt, mely vezetői hatáskörbe tartozik, ezért jogosságát a bölcsődevezető bírálja el.A Bölcsőde a szülők munkarendjéhez igazodva reggel fél hattól este hatig tart nyitva.

A Bölcsődében a gyermekekkel történő foglalkozás szakmai program alapján történik, melynek lényeges kiegészítője az éves munkaterv. A bölcsődei dolgozók különös figyelmet fordítanak arra, hogy a gyermekek a legjobb ellátásban, a legmagasabb szintű gondozásban részesüljenek, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek.  A gyerekek szakszerű nevelését és gondozását szakképzett kisgyermeknevelők látják el, munkájukat technikai dolgozók segítik. A bölcsődeorvos figyelemmel kíséri a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését.

A szakmai munka jelenleg a bölcsődevezető irányításával, ellenőrzésével folyik.

A Bölcsőde 52 férőhelyes. A gyermekek ellátása két gondozási egységben, négy csoportszobában történik. A nevelést és gondozást csoportonként két kisgyermeknevelő látja el, valamint egységenként egy technikai dolgozó segíti munkájukat.

A bölcsődébe járó gyerekek étkezéséről az UD Campus Nonprofit Kft.  gondoskodik. Az étrendet szakképzett dietetikus állítja össze korcsoportonként a legújabb gyermekétkeztetési előírásoknak megfelelően. A kiszállított ételt a tálalókonyhában egy fő konyhai kisegítő készíti elő.

A Bölcsőde tárgyi és személyi feltételei a mindenkori szakmai követelményeknek megfelel.     


Intézményvezető: Szőke Nikolett

  • kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, állatasszisztált terápia koordinátor 
  • Elérhetőség06 52 255 952szoke.nikolett@unideb.hu 

Intézményi látogatás: előre egyeztetett időpontban az intézményvezetővel lehetséges.

A felvételi kérelmeket kitöltve személyesen, vagy a megadott email címre várjuk.

Felvétel:

A Debreceni Egyetem Bölcsődéjébe a kitöltött jelentkezési lapot a nevelési év kezdete (minden év szept. 1) előtt legkorábban 1 évvel lehet benyújtani.

A jelentkezés elbírálása az intézményvezető hatásköre. A bölcsődébe történő felvétel nem jelentkezési sorrendben történik.


Dokumentumok

Legutóbb frissítve: 2024. 05. 23. 16:13