Bölcsőde

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, amely intézmény a családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését, gondozását látja el. A Bölcsőde fenntartását a Debreceni Egyetem önként vállat feladatként végzi. A Bölcsődébe járó gyermekek szülei az egyetemen és a klinikán dolgoznak. A Bölcsőde a szülők munkarendjéhez igazodva reggel fél hattól este hatig tart nyitva.

A Bölcsődében a gyermekekkel történő foglalkozás szakmai program alapján történik, melynek lényeges kiegészítője az éves munkaterv. A bölcsődei dolgozók különös figyelmet fordítanak arra, hogy a gyermekek a legjobb ellátásban, a legmagasabb szintű gondozásban részesüljenek, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek.  

A gyerekek szakszerű nevelését és gondozását szakképzett kisgyermeknevelők látják el, munkájukat technikai dolgozók segítik. A bölcsődeorvos figyelemmel kíséri a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését.

A szakmai munka jelenleg a megbízott bölcsődevezető irányításával, ellenőrzésével folyik.

A Bölcsőde 52 férőhelyes. A gyermekek ellátása két gondozási egységben, négy csoportszobában történik. A nevelést és gondozást csoportonként két kisgyermeknevelő látja el, valamint egységenként egy technikai dolgozó segíti munkájukat.

A bölcsődébe járó gyerekek étkezéséről a Bükk Vidéki Vendéglátó Zrt. gondoskodik. Az étrendet szakképzett dietetikus állítja össze korcsoportonként a legújabb gyermekétkeztetési előírásoknak megfelelően. A kiszállított ételt a tálalókonyhában egy fő konyhai kisegítő készíti elő.

A Bölcsőde tárgyi és személyi feltételei a mindenkori szakmai követelményeknek megfelel.     


Dokumentumok


Legutóbb frissítve: 2022. 02. 28. 14:09