A DE harmadik missziós tevékenysége

Mára a felsőoktatási intézmények hagyományos funkciója, amely az oktatásra és a kutatási tevékenységre koncentrált, jelentősen átalakult, kibővült. Az intézmények tevékenységét, szolgáltatását igénybe vevők körének jelentős bővülése, valamint a tudás versenyképességi és társadalmi/üzleti sikerességének felértékelődése az alaptevékenységek hagyományos körének bővülését igényli. Egyszerre kell oktatási és kutatási tevékenységünkben összekapcsolni, összehangolni a nyitott globális verseny és a lokális/regionális ügyek menetéért érzett felelősség okán jelentkező tényezőket. Az ún. „harmadik misszió” foglalja össze a felsőoktatási intézmények környezetükre gyakorolt tevékenységeit és hatásait, és jelent minden, a nem akadémiai világban található partnerrel fenntartott intézményesített kapcsolatot, többek között a tevékenységek során keletkezett szellemi tulajdon átadását, hasznosítását, illetve a szakpolitikák formálásához való hozzájárulást.

Egyetemünk harmadik missziós tevékenységének fókuszterületét a kutatási tevékenységre alapozott képzések révén keletkező új kompetenciák gazdasági szereplők részére történő átadásával, a tudással kapcsolatos szolgáltatásokkal (az egyetemen található szellemi kapacitások kihasználásával), a felesleges kapacitások értékesítésével, a fundraising (pl. külső finanszírozás megszerzése kutatási projektekre) tevékenységekkel azonosította. Intézményünk stratégiai céljaként került meghatározásra, hogy tudásbázisával, tudományos kapacitásával gazdaságfejlesztési célokat valósítson meg. Továbbá képzési tevékenységéhez kapcsolódóan – tekintettel arra, hogy a diverzifikáció az oktatáson belül is bekövetkezett – harmadik missziós feladatnak tekintjük a felsőfokú oktatásra épülő, illetve attól független szakképzési feladatok ellátását is. Az Egyetem számol társadalmi felelősségvállalásával az intézmény közvetlen környezetében, régiójában, és a regionális munkaerőpiac, a helyi társadalom értelmiségi központként definiálja szerepét, melyet kiterjeszt a kultúra és a sport területére is.

A fentieken túl a felsőoktatási ágazatban további meghatározó folyamatok a nemzetköziesedés és a verseny élesedése, mely kihívásokra a gazdasági és társadalmi kapcsolatok erősítésével, a minőségfejlesztés szükségességével kívánunk reagálni.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 16. 15:02