DETEP

Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás kulcskérdései közé tartozik világszerte a tehetségek azonosítása és kibontakoztatása. A fejlett és feltörekvő gazdaságok és társadalmak ilyen irányú törekvéseiket főként az iskolarendszeren keresztül, azon belül is elsősorban az egyetemek segítségével kívánják megvalósítani. Az egyetem küldetéséhez tartozik, hogy felismerje a tehetséget, és a maga eszközeivel segítse, előmozdítsa annak fejlődését, érvényesülését. Ez nem csupán egy szép feladat, vállalás az intézmény részéről, de elsőrendű érdek is, a társadalom elvárása, amit az oktatás, a képzés minden szintjén egyre inkább megjelenít.

Az egyetemi tehetséggondozás és a tudományos pályára való felkészítés, a kutatói utánpótlás képzése összhangban állnak egymással.

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó programja, évtizedek óta a várossal együtt a magyarországi tehetséggondozás fellegvára, innovációs központja. Ezzel együtt pedig széles és sokrétű képzési portfóliójával egyetemünk szinte az egész magyar felsőoktatás diszciplináris kínálatát lefedi.

 • Kiknek szól?
  • Azoknak, akik a kötelező tantárgyakon túl érdeklődnek a kutatás iránt, egy-egy témában szeretnének jobban elmélyülni,
  • A szabályzat szerint minden aktív, nappali és levelező tagozatos hallgatónak, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik min. 2 lezárt félévvel.
 • Mi a célja?
  • elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását,
  • a mesterképzésre és PhD képzésbe való bejutás elősegítése,
  • végső célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatókká/kutatókká válásának támogatása, tudományos utánpótlás nevelése.
 • Előnyei:
  • kutatás, témavezető,
  • ösztöndíj,
  • diplomamelléklet,
  • egyes pályázatoknál előnyt jelent.
 • Hogyan folyik a munka?
  • témavezetők segítségével, egyéni munkaterv szerint végzett kutatómunka. Bele tartoznak a tudományos diákkörök, szakkollégiumok, önképzőkörök → a DETEP ezeket fogja egységes keretbe,
  • a Neptunban regisztrálni kell a képzést, és egy ún. konzultációs kreditet kell felvenni, melyet a témavezető hirdet meg, ennek teljesítése a programban maradás feltétele.
 • Bekerülés módja:
  • egyéni jelentkezéssel: minden szeptemberben és februárban,
  • szakkollégisták figyelmét külön is felhívják rá, nem automatikus a felvétel.
 • A program felépítése:
  • A kutatómunkát a hallgatók a tanszékeken, témavezető segítségével végzik.
  • A tanszéki tevékenységet a kari DETEP bizottságok fogják össze, melynek elnöke az oktatási dh., tagja még a kari koordinátor (ált. a kari TDK vezetője), szakkollégiumi és HÖK képviselő + akit még a kar szeretne. Honlapon.
  • A tehetséggondozás vezető testülete a Tehetségtanács, melynek elnöke a mindenkori tudományos rektorhelyettes.
 • Ösztöndíj:
  • Minden naptári év elején lehet pályázni a DETEP ösztöndíjra, erről a DETEP tagok.
  • Azok pályázhatnak, akik az előző naptári évben valamilyen teljesítményt, produktumot hoztak létre.
  • Csak a teljesítmények után járhat ösztöndíj, a konzultációs és képzési kreditért nem!
  • Hogyan? detep.lib.unideb.hu
  • Elbírálás 3 szinten: formailag (Tudományos Igazgatóság), tartalmilag: kari bizottság, végső igen: Tehetségtanács.
  • A METISZ-ben elfogadott feltöltésekből automatikusan lesz a Neptunban teljesítménykredit.
 • Diplomamelléklet:
  • Azok a végzős hallgatók kapják, akik DETEP-es képzési idejük alatt teljesítették a konzultációs kreditet.
  • Oklevél + kimutatás a teljesítménykreditekről és a felvett + kreditekről, teljesítményekről.
  • Előnyt jelenthet  mesterképzésre, PhD-ra jelentkezésnél.

E-mail

Tovább a DETEP weboldalára

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 30. 09:50