Nemzetközi kapcsolatok

Már a Debreceni Egyetem elődje, a Református Kollégium is nagy hangsúlyt fektetett a ― mai kifejezéssel élve ― nemzetközi mobilitásra; a 16-19. században a kollégium jó viszonyt ápolt több neves nyugat-európai protestáns egyetemmel, amelyeket rendszeresen felkerestek a kollégium diákjai, hozzájárulva ezzel ismereteik továbbfejlesztéséhez, az új eszmék, tanok terjedéséhez.

Az évszázadok során a nemzetközi kapcsolatok jelentősége egyre növekedett, a nemzetköziesedés napjainkra kiemelt fontosságú területté vált a Debreceni Egyetemen. Intézményünk ma több száz partnerintézménnyel rendelkezik Európában és Európán kívül egyaránt. A nyugat-európai és tengerentúli egyetemek mellett az utóbbi években számottevően növekedett az egyetem ázsiai partnereinek száma; több kazah, kínai, koreai, indiai felsőoktatási intézménnyel bővült az együttműködő egyetemek köre. Az Erasmus+ program új lehetőséget teremt az Európán kívüli intézményekkel való együttműködésre, így a jövőben az Európán túli oktatási partnerségek tovább erősödhetnek a programnak köszönhetően.

A végzett hallgatók  elhelyezkedési esélyeit jelentősen javítja a nemzetközi tapasztalatszerzés, ezért a nemzetközi kapcsolatokban rejlő előnyök kiaknázása kiemelkedő fontosságú.

Nemzetközi szerződéseink eredményeként, elsősorban az Erasmus+ program keretében évente mintegy félezerre tehető azoknak a hallgatóknak a száma, akik mobilitási programok révén utaznak ki a Debreceni Egyetem partnerintézményeihez, vagy onnan érkeznek intézményünkbe tanulni, tapasztalatot szerezni, világot látni.

A Debreceni Egyetemen igen magas a teljes képzésre érkező külföldi hallgatók aránya. A 2014/15-ös tanévben összesen 3500 külföldi hallgató folytatja tanulmányait a mintegy 40 angol nyelű képzési program valamelyikében. A külföldi hallgatók létszáma elsősorban az orvostudományi képzési területeken kiemelkedő, de a műszaki, természettudományi, agrár, informatikai, üzleti képzések is mind nagyobb számban vonzanak diákokat a határokon túlról. Szívesen érkeznek hozzánk tanulni a szomszédos országok magyar nemzetiségű fiataljai is, előttük a teljes magyar nyelvű képzési kínálat nyitva áll.

Brazíliától Finnországig, Olaszországtól Koreáig összesen 99  nemzet hallgatói tanulnak az egyetem falai között, új színfoltot hozva az egy évtizede még homogén hallgatói közösségbe. A város és az egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy a külföldi hallgatók beilleszkedését segítse, és igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat biztosítson. A kultúrák, nyelvek, vallások, szokások látványos kavalkádja a Debreceni Egyetem campusán a magyar hallgatók szemléletét is formálja, a várost gazdagítja.

A Debreceni Egyetem az oktatási együttműködései mellet a nemzetközi kutatási együttműködései révén is igen kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési 7. Keretprogramjában a Debreceni Egyetem együttműködve európai partnereivel több mint 50 projektet nyert el, így kiemelkedő helyen szerepelt az FP7 projektek lehívási rangsorában a hazai egyetemek és főiskolák között. Az FP7-es projektek többsége orvosi, természettudományi, valamint agrártudományi területen valósult meg.

Intézményünk a Horizont 2020-as programban is már jelentős számú pályázatot nyújtott be és a jövőben tovább kívánja erősíteni nemzetközi kutatási együttműködéseit.

Az elmúlt években a 7. Keretprogram pályázatain túl egyetemünk jelentős forrásokat tudott lehívni a Magyar- Román Határon Átnyúló Együttműködési (HURO) programban romániai partneregyetemekkel konzorciumi együttműködésben, valamint a Visegrad Fund, Interreg, és a Central Europe programok pályázataiból.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 27. 12:03