Vállalati kapcsolatok

Egyetemünk célja az innováció területén, hogy központi szerepet töltsön be a régió gazdasági és társadalmi fejlődésében, ami szoros együttműködést igényel az egyetem, a vállalkozások és Debrecen Város Önkormányzata között. Az elmúlt évtizedben számos jelentős, ipari partnerrel együttműködésben végzett kutatási program valósult meg az egyetemen, melyek nyomán az alapkutatáson túlmutató, gazdasági potenciállal rendelkező eredmények születtek. Az egyetemi tudásbázisra támaszkodva hazai és nemzetközi cégek hoztak létre újabb központokat Debrecenben, részben az egyetemi infrastruktúrára, részben a város ipari parkjára alapozva. Az utóbbi néhány évben több – elsősorban német – iparvállalat döntött a Debrecenbe való letelepedés és egyidejűleg az Egyetemünkkel való együttműködés mellett.

A Debreceni Egyetem külső partnerekkel való kapcsolattartásának kiterjedtsége rendkívül széles és több szinten valósul meg: egyetemi, kari és a központok (klinikai és agrártudományi) szinten egyaránt. A hallgatók gyakorlati képzésének biztosítására a karok számtalan a kutatásban, innovációban, termelésben, értékesítésben részt vevő céggel, gazdasági társasággal kötnek együttműködéseket.

A Debreceni Egyetem küldetésének tekinti, hogy a birtokában lévő tudásbázist szolgáltatásként a külső partnerek rendelkezésére bocsássa a korszerű ismereteken alapuló kutatásorientált gazdaságfejlesztés érdekében.

Legutóbb frissítve: 2021. 07. 28. 11:21