Mobilitás

A Debreceni Egyetem a ki- és befelé irányuló mobilitások tekintetében egyaránt előkelő helyet foglal el a magyarországi felsőoktatási intézményekkel összehasonlítva.

Az Egyetem nemzetközi jellegét, ismertségét és népszerűsítését elősegítő, kiemelt célkitűzés a nemzetközi hallgatói és oktatói mobilitási programokban történő részvétel fokozása. Az Egyetem célja, hogy bővítse a magyar hallgatók lehetőségeit nemzetközi tanulmányok, részképzések folytatására, ösztönözze őket, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi felsőoktatási vérkeringésbe. Az intézmény célja, hogy növelje a mobilitási programokban részt vevő magyar hallgatóinak arányát. A hallgatók vonzása szempontjából fontos cél, hogy a befelé irányuló mobilitási programokban részt vevő külföldi hallgatók száma növekedjék, hiszen rövid ciklusú képzésük során megszerzett tapasztalataikra, benyomásaikra építeni lehet a DE népszerűsítése, teljes képzési ciklusok kommunikációja során.

További cél az EU intézményrendszerének és hálózatainak megismerésére irányuló rövid európai tanulmányutak szervezése és lebonyolítása a hallgatói önkormányzat bevonásával.

Az oktatói, kutatói csereprogramok esetében mind a kifelé, mind a befelé irányuló mobilitásban részt vevő létszámot növelni kívánjuk, hiszen a nemzetközi kapcsolatépítés segítségével, külföldi oktatók vonzásával, az Egyetem képzéseinek színvonala tovább emelhető, illetve az idegen nyelvű képzési kapacitások biztosíthatóak. A nemzetközi mobilitási programokban történő részvétel népszerűsítése, az érintettek ösztönzése is szükséges ahhoz, hogy a célok megvalósíthatóak legyenek. Ezt kommunikációs eszközökkel, támogatási és ösztöndíj rendszerekkel, szabályozással és teljesítményértékelési rendszer alkalmazásával segítjük elő.

A mobilitási programok közül az EU által finanszírozott Erasmus+ program a legjelentősebb, e program mellett több más mobilitási program is lehetőséget nyújt oktatóinknak, hallgatóinknak a nemzetközi tapasztalatszerzésre.
 

Bővebb információ a mobilitási programokról

Legutóbb frissítve: 2023. 08. 14. 11:19