TUDÓS EGYETEM

A Debreceni Egyetem a hazai felsőoktatási intézmények közül a legszélesebb tudományterületi spektrumban folytat alap-, mester- és doktori képzést és végez magas szintű alap- és alkalmazott kutatási és fejlesztési tevékenységet. A képzés és kutatás szakmai színvonalára garanciát jelent az oktatók és kutatók magas szintű tudományos minősítettsége, a nagyszámú akadémikus és MTA Doktora.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató és kutató több mint 70%-a rendelkezik tudományos minősítéssel. Az intézményben egyetemi tanárként, illetve professzor emeritusként dolgozó akadémikusok száma 26 fő. Évente átlagosan 8-10 oktatónk szerzi meg a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet, a teljes munkaidőben alkalmazottak között számuk meghaladja a 120 főt.

A Debreceni Egyetemen működik Magyarország első „Mentor Oscar” díjas tehetséggondozó programja (DETEP), amely a Magyar Tehetségsegítő Társaság által akkreditált „kiváló tehetségpont.” A DETEP célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását. A program részeként olyan pályamodellt és lehetőségeket nyújtunk a hallgatók számára, amelyek a jövőre nézve biztonságos környezetet ígérnek a maximális szellemi kibontakozáshoz. Egységes rendszerben működnek a tudományos diákkörök, szakkollégiumok, valamint az önképzőkörök. A tehetséggondozás rendszere egybeillesztődött a doktorképzéssel és a középiskolai tehetséggondozás egyetemi formáival.

Doktori iskoláink száma jelenleg 24, a tudományos utánpótlás képzése hat tudományterületen, összesen 25 tudományágban folyik. Évente közel 200 hallgató szerzi meg tudományos (PhD) fokozatát, díszdoktoraink a világ elismert tudósai. Egyetemünk aktív tagja az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) doktori tanácsának (CDE).

A kutatási infrastruktúra meghatározó eleme a második nemzeti könyvtárként is működő, 5,5 milliós dokumentum-állománnyal rendelkező DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK). Az 1918 óta működő DEENK a hagyományos könyvtári funkciók mellett bekapcsolódik az egyetem tudományos és kulturális életébe is. A tudományos kommunikáció globális fejlődési trendjének megfelelően nyílt hozzáférésű intézményi repozitóriumot (DE digitális archívum - DEA) üzemeltet. A Debreceni Egyetem a Berlini deklaráció aláírásával, publikációs adatbázis és a repozitórium működtetésével törekszik arra, hogy kutatói tudományos teljesítményének maximális láthatóságát, impaktját biztosítsa. Egyetemi feladatain túl országos és regionális funkciókkal, széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel szolgálja az oktatást, kutatást, gyógyítást és művészeti alkotómunkát.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 19. 09:36