tanársegéd

Érvényes eddig
Munkakör
tanársegéd
Hirdető egység neve
DE GYGYK Gyógypedagógiai Intézet
Beosztás
tanársegéd

Debreceni Egyetem

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

Gyógypedagógiai Intézet

pályázatot hirdet

tanársegéd

 munkakör betöltésére.

 

A jogviszony típusa:

- munkaviszony

A jogviszony időtartama:

- határozatlan

 Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.

4220 Hajdúböszörmény, Rákóczi utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Képzettségének megfelelő területen oktatás. Kutatói és publikációs tevékenység az adott szakterületen. Hallgatók gyakorlati képzésre való felkészítése.

 Alapbér és juttatások:

Az alapbér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok, valamint az intézmény egyéb belső szabályozó dokumentumainak rendelkezései az irányadóak.

 A munkakör betöltésének feltételei:

 • Egyetem, gyógypedagógus végzettség, tanulásban értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány.
 • Oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság.
 • Eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, a doktori képzés megkezdése.
 • Szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság.
 • Legalább egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények elkövetése miatt nem áll; foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Bármilyen egyéb szakirányú végzettség

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék, doktori képzés megkezdésének igazolása
 • iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata, abszolutórium megszerzésének igazolása
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,
 • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

Benyújtási határideje: 2022. január 7.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2022. január 12.

A jelentkezések benyújtásának módja:

 • postai úton: DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar címére (GYGYK Dékáni Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.) kérjük eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „tanársegéd”, valamint a kiíráson szereplő azonosító számot: KCHR/19552/2021.

 

Legutóbb frissítve: 2021. 12. 22. 16:04