Nyirkos István Sporttudományi Szakkollégium

Tevékenység: A 2017 tavaszán létrejött szakkollégium elsődleges célja, hogy magas színvonalú, interdiszciplináris tudományos és gyakorlati képzéssel, szolgáltatásaival hozzájáruljon a Debreceni Egyetem szakemberképzésének fejlődéséhez. Kiemelt feladatai a Debreceni Egyetem sporttudományi-, vagy a sporthoz kapcsolódó tudományterületek hallgatói számára a tananyagot meghaladó ismeretek megszerzésének biztosítása; a TDK-n és OTDK-n részt vevő hallgatók számának növelése és a színvonal tovább emelése; a doktori iskolák utánpótlásának biztosítása; a sport- és a kapcsolódó tudományterületeken konferenciák, képzések, előadások szervezése; a sport témájú szabadon választható tárgyak színvonalának emelése, illetve közösségépítés.

Tevékenységei között szerepel a kapcsolattartás az egyetem belső – a szakkollégium munkájában érintett vagy ténylegesen részt vevő – szervezeti egységeivel, így kiemelten a Sporttudományi Koordinációs Intézet szakmai munkájának támogatása.

Munkája részét képezi a magas színvonalú egyetemi képzés megvalósítása érdekében a hazai és külföldi munkaerő-piaci szereplőkkel, vállalkozásokkal, társintézményekkel, szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása, többek közt a debreceni Regionális Sporttudás Központ kialakulásának segítése.

A szakkollégium küldetése a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével felkészíteni a szakkollégiumi hallgatókat az értelmiségi létre, a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására, a tudományok és a kultúra művelésére.

Kiknek ajánljuk: Elsősorban a Debreceni Egyetem sporttudományi – vagy a sporthoz kapcsolódó tudományterületek hallgatói számára.

Legutóbb frissítve: 2022. 11. 03. 09:03