Komplex Innováció-Egészségipari hálózat
a hatékonyság növelése érdekében

Szakmai vezető
Balla György
Szerződés száma
B-2015-TÁMOP-4.2.6-15/1.-0215383/307
Szerződés típusa
TÁMOP-4.2.6-15/1
Angol cím
Complex Innovation-Health industry network to increase efficiency
Projekt időtartama
-
DE támogatási összeg
289.912.002
HUF
DE projekt összköltség
289.912.002
HUF
Kutatás típusa
Alapkutatás
Konzorcium adatai
Főpályázó
Debreceni Egyetem
Konzorciumi partnerek
MTA Atommagkutató Intézet
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Projekt leírása

A projekt alapvető általános célja az európai unió által megfogalmazott egészségügyi/egészségipari stratégiai alapelvek hazai elméleti adaptálása, majd azok gyakorlati megvalósítása figyelembe véve a hazai adottságokat.
• A Debreceni Egyetem egészségtudománnyal foglalkozó kutatócsoportjainak K+F+I hálózatokban való működésé kiterjesztése, multicentrikus klinikai vizsgálatokban való részvételének elősegítése,
• ehhez kapcsolódóan a szükséges szervezeti- és kapacitásfejlesztések megvalósítása és egészségügyi K+F+I projektek előkészítése.
• Az intézmény tudástranszfer, tudásmenedzsment kapacitásainak fejlesztése.
• Az egyetem egészségtudományi, egészségipari K+F+I –vel kapcsolatos egységeinek felkészítése a HORIZON 2020 programokba való bekapcsolódásra.
• Alapkutatási projektek előkészítése az egészségügyi, illetve egészségiparhoz kötődően.
• Hálózatosodás az egészségügyi, illetve egészségiparhoz kötődő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek területén.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 23. 10:53