Szakok, diplomák

A legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézményként 13 képzési területen biztosítunk tanulási lehetőségeket. Képzési programunkban olyan alapképzési, mesterképzési és osztatlan képzési kínálatot alakítottunk ki, amelyben az egymásra épülő ismeretanyag garantálja a fejlődést az adott szakterületen.

Egyetemünk 14 kara több mint 1 700 oktató képzési, kutatási és fejlesztési tevékenységével járul hozzá, hogy évente csaknem 6.000 versenyképes diplomával lépjenek a végzett szakemberek a munka világába.

  • Szakok, diplomák: a DE 2022 őszén indítani kívánt alap-, mesterképzési szakjainak, osztatlan képzéseinek és felsőoktatási szakképzéseinek listája
  • Mesterszakok bemeneti követelményei: a mesterképzésre való jelentkezés feltételei képzési területenként és karonként
  • Képzési térkép: a képzési térkép egy fejlesztett alkalmazás, mely információt nyújt az alapképzésből a mesterképzésbe történő átmenetről, mivel az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen alapképzési szakról milyen feltételek mellett lehet belépni a mesterképzési szakra. A képzési térkép a DE alap- és mesterképzési szakjainak olyan vizualizációs megjelenítése, amely áttekinthető  és a szakokhoz tartozó információk felsorolásával mutatja meg, hogy egy adott alapképzési szak elvégzése után milyen mesterképzési szakokon lehet a felsőfokú tanulmányokat folytatni, valamint egy adott mesterképzésre milyen alapképzési diplomával milyen módon - teljes kreditértékkel vagy kreditelismeréssel – lehet bejutni.
Legutóbb frissítve: 2022. 02. 23. 14:35