Felvételi bemeneti követelmények a Debreceni Egyetem mesterszakjaira - Műszaki képzési terület

Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető alapképzési szak
biomérnöki* biomérnöki, biotechnológia  
építész* építészmérnöki építőművészet, építőmérnök, településmérnöki 
gépészmérnöki gépészmérnöki  anyagmérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, könnyűipari mérnöki, építőmérnöki, műszaki földtudományi, műszaki menedzser, vegyészmérnöki, környezetmérnöki, energetikai mérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, közlekedésmérnöki, járműmérnöki, mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 
környezetmérnöki* környezetmérnöki   
létesítménymérnöki gépészmérnöki alapképzési szak épületgépészeti specializáció energetikai mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki
mechatronikai mérnöki* mechatronikai mérnöki  anyagmérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, hivatásos repülőgép-vezetői, gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, építőmérnöki, műszaki földtudományi, vegyészmérnöki, környezetmérnöki, energetikai mérnöki, villamosmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, közlekedésmérnöki,  járműmérnöki, mérnökinformatikus, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 
műszaki menedzser* műszaki menedzser  
sportmérnöki* gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki anyagmérnöki, biomérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, energetikai mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, faipari mérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, jármű-üzemmérnöki, járműmérnöki, könnyűipari mérnöki, környezetmérnöki, közlekedésmérnöki, logisztikai mérnöki, molekuláris bionika mérnöki, műszaki földtudományi, műszaki menedzser, repülőmérnöki, tesztmérnöki, tűzvédelmi mérnöki, vegyészmérnöki, villamos-üzemmérnöki, villamosmérnöki, vízügyi üzemeltetési mérnöki, edző, rekreáció és életmód, sportszervezés, ápolás és betegellátás, digitális fogászati tervezés, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, orvosi diagnosztikai analitikus
szerkezet-építőmérnöki* építőmérnöki  
településmérnöki* építészmérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, építőmérnöki  mérnökinformatikus, környezetmérnöki, műszaki földtudományi, közlekedésmérnöki, földrajz, földtudományi, földmérő és földrendező mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki
vegyészmérnöki* vegyészmérnöki , biomérnöki anyagmérnöki,faipari mérnöki,  könnyűipari mérnöki, gépészmérnöki,  környezetmérnöki, kémia
villamosmérnök villamosmérnöki alapképzési szak: anyagmérnöki, biomérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, energetikai mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, faipari mérnöki, gépészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, jármű-üzemmérnöki, járműmérnöki, könnyűipari mérnöki, környezetmérnöki, közlekedésmérnöki, logisztikai mérnöki, mechatronikai mérnöki, molekuláris bionika mérnöki, műszaki földtudományi, műszaki menedzser, repülőmérnöki, tesztmérnöki, tűzvédelmi mérnöki, vegyészmérnöki, villamos-üzemmérnöki, villamosmérnöki, vízügyi üzemeltetési mérnöki, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, üzemmérnök-informatikus, biológia, biotechnológia, fizika, földrajz, földtudományi, kémia, környezettan, matematika
mesterképzési szak: alkalmazott matematikus, anyagtudomány, biológus, biotechnológia, csillagász, fizikus, földtudomány, geofizikus, geográfus, geoinformatika, geológus, hidrobiológus, környezettudomány, matematikus, meteorológus, molekuláris biológia, számítógépes és kognitív idegtudomány, térképész szak, vegyész, autonómrendszer-informatikus, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, orvosi biotechnológia, programtervező informatikus, alapanyaggyártási folyamatmérnök, anyagmérnöki, autonóm járműirányítási mérnöki, bánya- és geotechnikai mérnöki, biomérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, egészségügyi mérnöki, energetikai mérnöki, építész, építményinformatikai mérnöki, épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, faipari mérnöki, földmérő- és térinformatikai mérnöki, földtudományi mérnöki, gépészeti modellezés, gépészmérnöki, gyógyszervegyész-mérnöki, hidrogeológus mérnöki, info-bionika mérnöki, infrastruktúra-építőmérnöki, ipari terméktervező mérnöki, járműmérnöki, kohómérnöki, könnyűipari mérnöki, környezetmérnöki, közlekedésmérnöki, létesítménymérnöki szak, logisztikai mérnöki, mechatronikai mérnöki, műanyag- és száltechnológiai mérnöki, műszaki menedzser, olaj- és gázmérnöki, olajmérnöki, sportmérnöki, szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki, szerkezet-építőmérnöki, településmérnöki, űrmérnöki, védelmi infokommunikációs rendszertervező, vegyészmérnöki

A szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Legutóbb frissítve: 2023. 02. 07. 14:09