Felhívás a Debreceni Egyetem Gólya ösztöndíj 2023/2024. évi pályázatára

A Debreceni Egyetem a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata

25/A. §-ában foglaltak szerint a 2023/2024. tanévre

országos tanulmányi versenyen a középiskolai tanulmányok idején kimagasló eredményt elérő, szakképzésben és gimnáziumi oktatásban részt vevő hallgatók részére

pályázatot hirdet

Gólya ösztöndíj elnyerésére.

Gólya ösztöndíjra pályázhatnak azok a hallgatók, akik a középfokú tanulmányaikat lezáró érettségi/szakmai vizsga évében az általános vagy a pótfelvételi eljárás keretében felvételt nyertek a Debreceni Egyetem bármely állami ösztöndíjas alap- vagy osztatlan képzésére, felsőoktatási tanulmányaikat a felvétel évében aktív hallgatói jogviszony keretében megkezdik.

A pályázat részletes feltételeit, formai követelményét és a pályázathoz csatolandó igazolásokat, mellékleteket az alábbiakban határozzuk meg. Az egyetem biztosítja a pályázó hallgatók egyenlő elbírálásának rendjét. Az intézmény köteles vizsgálni a pályázó hallgató jogosultságát az ösztöndíj folyósításának időtartamára.

A Gólya ösztöndíj egyszeri összege 100 000 forint az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek, a Szakma Kiváló Tanulója Versenyek döntőjében az első 30 helyezés elérése, az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyei II. fordulójába bejutás esetén, illetőleg 50 000 forint az egyéb (mellékletben megjelölt) tanulmányi és tehetséggondozó versenyeken az 1-20. helyezés esetén.

A Gólya ösztöndíj kifizetésére egyszeri alkalommal, a 2023/2024. tanév első szemesztere idején kerül sor. Amennyiben a hallgató a beiratkozást követően az első szemeszterben passzív félévet vesz igénybe vagy hallgatói jogviszonya az egyetemmel a félév közben megszűnik, az ösztöndíjra a jogosultságát elveszíti és visszatérítési kötelezettsége keletkezik.

A hiányos adatokat tartalmazó vagy nem minden igazolással, melléklettel benyújtott pályázatok nem bírálhatók el.

A pályázatokról döntés a 2023/2024. tanév I. féléve harmadik hónapjának végéig születik.

Beadási határidő: 2023. október 9. (hétfő)

Csatolandó dokumentumok:

Az aláírt pályázati űrlapot és a csatolt mellékleteket szkennelt formátumban pályázónként egy fájlban kell megküldeni elektronikusan a golyaosztondij@unideb.hu e-mail címre.

 

Dr. Szilvássy Zoltán s. k.

rektor

 

 

 

Legutóbb frissítve: 2023. 09. 18. 11:37