Dr. Willem E. Saris (E) - BTK, 2011.06.04.

Dr. Willem E. Saris az Utrechti Egyetemen kezdte tudományos karrierjét 1967-ben, és 1981-ben Amszterdami Egyetem professzora lett. Sokkal később Barcelonába költözött és 2006-tól az ESADE, majd 2009-től napjainkig a Pompeu Fabra egyetemeken professzor. Professzor Saris a díszdoktori címet annak a kimagasló munkának elismeréseként kapja, amit a struktúrális egyenletek modelljeinek (SEM) tesztelése, ill. a vélemémykutatások mérési eszközeinek értékelése során végzett. Felismerte, hogy a társadalomtudományok esetén a mérési hiba túlságosan nagy, és ezért a mérési problémákra koncentráló kutatásokat végzett. Sok más innovatív tevékenysége mellett létrehozta és fejlesztette az internet alapú felmérések előzményének tekinthető Telepanel rendszert (1989). Azért, hogy a mérési hibák csökkenjenek, az MTMM modell alapját alapul véve számos kísérletet végzett, és a kutatások eredményeként létrehozott egy minőségbiztosítási döntéstámogató rendszert. Aktuális kutatásaiban a SEM tesztelésére alternatív modelleket és eljárásokat dolgoz ki. Munkásságát a nemzetközi szakmai közösség nagyra értékeli és több díjjal tüntette ki: az Európai Únió által létesített Descartes Kutatói Díjat kapta meg 2005-ben, ill. a „World Association of Public Opinion Research” a szakmai Helen Dinerman Díjjal tüntette ki 2009-ben (a szakma világviszonylatában legnagyobb díja). A mai napig aktív különböző nemzetközi kutatócsoportok szervezésében, és tagja számos nemzetközi szakfolyóirat szerkesztő bizottságának. Több doktori iskolának tagja, és számos nemzetközi PhD diáknak volt (és jelenleg is) témavezetője, továbbá szoros kutatási kapcsolatokat ápol egyetemünkkel.
 
Dr. Willem E. Saris started his scientific carrier at University of Utrecht, in 1967, and in 1983 became full professor at University of Amsterdam. Much later he moved to Barcelona, and from 2006 he is professor at ESADE, and from 2009 he is also professor at the Universitat Pompeu Fabra. Professor Saris receives doctor honoris causa for his outstanding work on testing of structural equation models (SEM), and on evaluation of the measurement instruments for survey research. He realized how big the measurement errors are in social science, and decided to concentrate on measurement problems. Among other innovations, he developed the Telepanel system (1989), which was the predecessor of the web panel using computers and based on probability sample of the people. In order to correct measurement errors, he did a lot of experiments using the MTMM approach, and in this context he produced a quality prediction decision support system. Recently he works on alternative models and procedures to testing SEM. His work is highly respected by the international research community by several awards: Laureate of the Descartes Research Prize 2005 for excellence in scientific collaborative research; Recipient of the World Association of Public Opinion Research's "Helen Dinerman Award" 2009 for his lifelong contribution to the methodology of Opinion Research. He is active in organizing different international research groups, and member of several editorial board of international journals. He is a member of several doctoral schools, and had (and presently has) several international PhD students all over the world, and has active research connection to our university.
Legutóbb frissítve: 2021. 08. 18. 14:12