Dr. Rédei Károly (AT) - BTK, 2002. június 8.

Dr. Rédei Károly akadémikus, professzor emeritus díszdoktori avatása a Debreceni Egyetemen 2002. június 8.

 

Dr. Rédei Károly, a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetének emeritált professzora, az MTA külföldi tagja. 1955-ben az ELTE-n szerzett magyar nyelv és irodalom szakos diplomát.  Aspirantúra után a zürjén és a votják nyelv névutórendszerétől írt disszertációjával 1960-ban lett a nyelvtudomány kandidátusa, 1967-ben védte meg akadé­miai doktori értekezését.

Rédei Károly még Budapesten, a Nyelvtudományi Intézetben alapozta meg és alakította ki tudo­má­nyos profilját. Az etimológia, a hangtörténet, a permi és az obi-ugor nyelvészet, az uráli nyelvek egymás közötti kapcsolatai, az egyes uráli nyelvű népek és az oroszok, valamint a török nyelvű népek közti kapcsolatok nyelvi vetületei, az ősi uráli–indogermán érintkezések tekinthetők Rédei Károly legked­vesebb témáinak. Érdeklődését kétségkívül az etimológia dominálja. Társ­szer­kesztője volt A magyar szókészlet finn­ugor elemei (1967–1978) című etimológiai szótár­nak, majd az Uralisches Etymologisches Wörterbuch impozáns sorozatnak ő lett az irányítója, szerkesztője, így a végső megformálás az ő keze munkája. Zürjénföldi útjainak gyűjtéseit vaskos kötetben publikálta. Igen hasznos és színvonalas egyetemi kézikönyvek szerzőjeként is számon tartják.

Noha Bécsben dolgozott, kapcsolata sohasem szakadt meg a hazai tudománnyal. Rédei Károly mindig szívesen látott vendége a Debreceni Egyetemnek. A finnugor és magyar irodalmi tanszékekkel folyamatos szakmai kapcsolatokat tart fenn.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 18. 13:28