Dr. Monika Schwarz-Friesel (D) - BTK, 2014. november 29.

Dr. Monika Schwarz-Friesel díszdoktori avatása a Debreceni Egyetemen 2014. november 29.

 

Monika Schwarz-Friesel 1961-ben született és jelenleg a Berlini Műszaki Egyetem általános nyelvészet professzora. A kognitív nyelvészet egyik úttörője, egyúttal a német nyelvtudomány kognitivista vonulatának elindítója. Olyan kimagasló tudós, aki iránymutatóan képes befolyásolni tudományágának fejlődését. Fiatalon széles körben ismertté tette nevét Einführung in die Kognitive Linguistik c. alapműve (Tübingen, 1992), mely meghatározó szerepet játszott az európai kognitív nyelvészet kialakulásában. Kiemelkedő eredményeket ért el az anafora-kutatásban, a szövegnyelvészetben, valamint az érzelemkifejezés nyelvi eszközeinek kognitív nyelvészeti vizsgálatában. Legújabb munkái – melyek a nyelvtudományon túlmutatva a nemzetközi média széleskörű érdeklődését is kiváltották – a kognitív nyelvészeti alapkutatások közvetlen hasznosíthatóságát igazolják mélyen fekvő társadalmi problémák feltárására. Vizsgálta a terrorizmus nyelvhasználatát, az antiszemitizmus nyelvhasználata mögött meghúzódó kognitív struktúrákat, valamint az erőszak konceptualizációit. Eredményeit 9 monográfiában, 7 tanulmánykötetben és több tucat tanulmányban tette közzé a nemzetközi élvonal fórumain. Monika Schwarz-Friesel professzor asszonyt 20 éves kutatási együttműködés fűzi a Debreceni Egyetemhez, mely egyebek mellett ösztöndíjasok fogadásában és közös publikációk készítésében nyilvánult meg.

Monika Schwarz-Friesel was born in 1961, and at present she is Professor of General Linguistics at the Technical University Berlin. She is one of the pioneers of cognitive linguistics, and at the same time, the founder of cognitive approaches to German linguistics. She belongs to those outstanding scholars who are capable of exerting direct influence on the development of her discipline. By the time she was in her early thirties, she had made a name for herself as the author of her foundational monograph entitled Einführung in die Kognitive Linguistik (Tübingen, 1992) which played a substantial role in the establishment of European cognitive linguistics. She achieved seminal results in anaphora-research, text linguistics and the cognitive linguistic investigation of the relationship between language and emotion. Her recent findings – that raised wide international interest in the media beyond linguistics – witness the applicability of basic research in cognitive linguistics to deeply rooted social problems. Thus, she investigated the language of terrorism, the cognitive structures underlying the  language of antisemitism and the conceptualizations of violence.  Her 9 monographs, 7 collections of papers and many dozens of papers appeared in renowned international publications. There has been a close scientific cooperation between Professor Monika Schwarz-Friesel and the University of Debrecen for two decades as documented, among other things, in joint publications and fellowships.

 

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 18. 14:19