Dr. Michael Quante (D) – BTK, 2012. 11. 24.

Michael Quante 1962-ben született, jelenleg a münsteri egyetem Filozófiai Szemináriumának professzora. A Német Filozófiai Társaság elnöke és a Berlin-Brandeburgi Tudományos Akadémia tagja. A német idealizmus, az elmefilozófia, a cselekvéselmélet, valamint az etika széles nemzetközi elismertségnek örvendő kutatója. Quante professzor úttörője a bioetikának, mely a filozófia és az élettudományok metszéspontján kialakult, dinamikusan fejlődő új diszciplína. Mintegy 300, a nemzetközi élvonal fórumain publikált közlemény szerzője. Különösen jelentős Hegel’s Concept of Action (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), valamint Person (Berlin/New York: de Gruyter, 2007) című könyve. 
Quante professzor díszdoktorrá avatását kiemelkedő tudományos teljesítménye mellett a Debreceni Egyetem Filozófiai Intézetével 20 éve fennálló szoros együttműködése, valamint az utóbbi években a Debreceni Egyetem nemzetközi tudományos kapcsolatainak szélesítésére való törekvése indokolja. Egyebek mellett a kutatóegyetemi projekthez kapcsolódva kezdeményezte a Debreceni Egyetem és a Münsteri Egyetem közötti együttműködési megállapodás aláírását, mely hallgatók és kutatók cseréjén, valamint közös tudományos programok indításán túl lehetőséget nyújt a kutatási tevékenységek kölcsönös evaluációjára is.
Michael Quante was born in 1962. At present, he is Professor of Philosophy at the University of Münster. He is President of the German Society of Philosophy and Member of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences. His wide international reputation is due to his research findings in the fields of German idealism, the philosophy of mind, action theory and ethics. Professor Quante is a pioneer of bioethics, a dynamically developing new discipline at the interface of philosophy and the life sciences. He is author of more than 300 publications, which appeared in prominent international journals and collections of papers. His monographs entitled Hegel’s Concept of Action (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) and Person (Berlin/New York: de Gruyter, 2007) are of special importance. 

Besides his seminal scholarly achievements, awarding Professor Quante the doctor honoris causa title has also been justified by his close cooperation with the Institute of Philosophy of the University of Debrecen during the past two decades as well as his recent efforts to further the international contacts of our university. Among others things, in connection with our research university project, he initiated the Memorandum of Understanding between the University of Debrecen and the University of Münster which, apart from joint research programmes and the exchange of students and researchers, facilitates the mutual evaluation of research activities as well.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 18. 14:10