Dr. Köves-Zulauf Tamás (D) – BTK, 2006. június 3.

Dr. Köves-Zulauf Tamás, a marburgi Philipps Egyetem (Németország) professzor emeritusának díszdoktori avatása a Debreceni Egyetemen 2006. június 3.

 

Dr. Thomas Köves-Zulauf, a marburgi egyetem professor emeritusa maradandó érdemeket szerzett a klasszika-filológia területén, különösképpen a római vallástörténet kutatásában, de jelentősek érdemei Plinius Maior tudománytörténeti jelentőségének tisztázásában is. Pályáját az Eötvös Collegium elit intézményének oktatójaként kezdte, mint Alföldi András egyik legjobb magyar tanítványa. A későbbiekben azonban a marburgi egyetemen maga bizonyult iskolateremtőnek. A marburgi egyetemen habilitált, itt lett docens, majd 1971-től nyilvános és rendes professzor, aki két alkalommal is a Bölcsészettudományi, illetve az Ókortudományi Kar dékánja lett, ami külföldiek esetében igen nagy megtiszteltetés. Az 1990-es évek óta tevékenyen szerepet vállalt a Debreceni Egyetem klasszika-filológiai doktori programjában, amelynek kezdettől fogva tiszteletbeli külső tagja, illetve állandóan visszatérő előadója. Komoly szerepet játszott az e program keretében megvédett disszertációk elkészítésében és vitájában, illetve többször részt vett a habilitációs eljárásokban is.

A magyar ókortudomány általában is sokat köszönhet Dr. Köves-Zulauf oktatói, nevelői és tudományos tevékenységének.  Maradandó érték az Acta Classica Universitatis Debreceniensis szerkesztésében és tudományos gondozásában játszott szerepe is.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 18. 13:39