Dr. Dégh Linda (USA) - BTK, 2002. november 30.

Dr. Dégh Linda, az Indiana-i Egyetem (USA) professzorának díszdoktori avatása a Debreceni Egyetemen 2002. november 30.

 

Dégh Linda Budapesten született, és itt szerzett bölcsészdoktori oklevelet. Jelenleg az Amerikai Egyesült Államokbeli Indiana Egyetem Folklór és Etnomuzikológiai Tanszékének professzora.

Tudományos munkásságának fő területei a folklór elbeszélő műfajok, a az identitás, a népi vallásosság legújabb formái. Életművének legfőbb eredményeit a mese és a monda kutatásának terén érte el. Nevéhez fűződik az amerikai monda felfedezése, az amerikai mondakutatás megszervezése és elméleti alapjainak megteremtése. Kiemelkedőek a tömegkommunikáció folklórjáról megjelent munkái. E témákban  írt monográfiáit a nemzetközi folklorisztika alapvető kézikönyveiként használják és a folklorisztika egyetemi oktatásában világszerte a kötelező irodalom részeként tanítják.

Egyetemünkkel, a Bölcsészettudományi Karral több mint egy évtizede szoros személyes és szakmai kapcsolatban áll. Vendégprofesszorként rendszeresen oktat a néprajzi és az amerikanisztikai képzésben, emellett részt vesz a doktori programokban. Segíti oktatóink, hallgatóink amerikai munkáját, könyvek adományozásával gyarapította a BTK több tanszéki, intézeti könyvtár állományát.

A díszdoktori címmel nemcsak eddigi tudományos és kapcsolatépítő tevékenységét ismerjük el, hanem méltó keretet adunk együttműködésünk folytatásának is.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 18. 13:26