Dr. Balogh István (H) - BTK, 2003. november 29.

Dr. Balogh István díszdoktori avatása a Debreceni Egyetemen 2003. november 29.

 

Balogh István 1936-ban a debreceni Tisza István Tudományegyetemen kapott történelem-földrajz szakos tanári oklevelet. 1966-ben kandidátusi fokozatot, 1985-ben akadémiai doktori címet szerzett. A II világháború után a Szabó István-féle neves agrártörténeti iskola egyik elismert tagjaként, majd vezetőjeként fejtette ki tudományos munkásságát. 1950-től a Déry Múzeum, majd 1964-től a Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár igazgatója.

Balogh István Debrecen történetének legkiválóbb ismerője és kutatója. Páratlan forrásismerete alapján születtek maradandó tudományos értéket képviselő publikációi a város igazgatásának, gazdálkodásának, szellemi életének kérdéseiről. Kiemelkedő várostörténeti eredményei mellett rendkívül jelentős levéltári forrásfeltáró tevékenysége is.

Balogh Istvánt egyetemünkhöz mintegy hét évtizedes intenzív munkakapcsolat köti. 1947-től a Tisza István Tudományegyetem magántanára volt, 1986-tól a Kossuth Lajos Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára. Egyetemünk több történész-nemzedékének nyújtott felbecsülhetetlen szakmai támogatást levéltári kutatásaival. Tudományos munkásságának elismeréseképpen Debrecen városa díszpolgárává választotta.

Legutóbb frissítve: 2021. 08. 18. 13:23