Tájékoztató a Debreceni Egyetem 2023/2024. tanévi Gólya ösztöndíjáról

TÁJÉKOZTATÓ

a Debreceni Egyetem 2023/2024. tanévi Gólya ösztöndíjáról

a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata

25/A. §-a alapján

 

  1. A Debreceni Egyetem a legtehetségesebb, országos tanulmányi versenyen a középiskolai tanulmányok idején kimagasló eredményt elérő, szakképzésben és gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók számára felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez ösztöndíjat alapít.
  1. Az ösztöndíjra azok a hallgatók jogosultak, akik a középfokú tanulmányaikat lezáró érettségi/szakmai vizsga évében az általános vagy a pótfelvételi eljárás keretében felvételt nyernek a Debreceni Egyetem bármely állami ösztöndíjas alap vagy osztatlan képzésére, felsőoktatási tanulmányaikat a felvétel évében aktív hallgatói jogviszony keretében megkezdik, illetve a közzétett pályázati felhívásra érvényes pályázatot nyújtanak be, és a pályázat elbírálását követően nyertesként kerülnek kihirdetésre.
  1. Az ösztöndíjra jogosító középiskolai versenyek listáját, az azokon elvárt helyezéseket, illetve versenyeredményekhez kapcsolódó ösztöndíjak összegeit a Debreceni Egyetem honlapján teszi közzé.
  1. Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat a rektor írja ki a félév kezdetekor azzal, hogy a pályázat benyújtási határideje legalább 15 nap, és a pályázatokról való döntést minden félév harmadik hónapjának végéig meg kell hozni. A pályázat részletes feltételeit, formai követelményét és a pályázathoz csatolandó igazolásokat, mellékleteket a pályázati kiírásban kell meghatározni. A pályázati kiírást az egyetemen szokásos módon, elektronikus úton kell közzétenni.
  1. Az ösztöndíjra a pályázatot az Oktatási Főigazgatósághoz kell benyújtani. A hiányos adatokat tartalmazó, vagy nem minden igazolással, melléklettel benyújtott pályázat érvénytelen.
  1. Az ösztöndíj kifizetésére egyszeri alkalommal, az első szemeszter idején kerül sor. A beiratkozást követően, ha a hallgató az első szemeszterben passzív félévet vesz igénybe vagy hallgatói jogviszonya az egyetemmel a félév közben megszűnik, az ösztöndíjra a jogosultságát elveszíti és visszatérítési kötelezettsége keletkezik. Az ösztöndíjra a hallgatók felsőfokú tanulmányaik alatt csak egyszer jogosultak.

Az ösztöndíjra jogosító középiskolai versenyek listája, az azokon elvárt helyezések a következő linken érhetőek el: https://unideb.hu/versenyek

Legutóbb frissítve: 2023. 09. 28. 11:52