Címlap

tudományos segédmunkatárs

Érvényesség eddig: 
vasárnap, február 28, 2021
Munkakör: 
tudományos segédmunkatárs
Hirdető egység neve: 
DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet Westsik Telep
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Nyíregyházi Kutatóintézet Westsik Telep

 

tudományos segédmunkatárs

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.03.08. - 2021.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 4-6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet Talajbiológiai és Talajhasznosítási Osztály kutatási feladataiban való részvétel és talajminták laboratóriumi vizsgálata.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Biológia-kémia tanári oklevél (osztatlan képzés vagy MSc), okleveles vegyész, okleveles vegyészmérnök, vagy okleveles biológus, okleveles biotechnológus képesítés
 • Természettudományi területen legalább megkezdett vagy lezárt (abszolutórium) PhD tanulmányok
 • Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete.
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Laboratóriumi gyakorlat
 • Középfokú, államilag elismert nyelvvizsga angol nyelvből.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Képes legyen a feladatát önállóan elvégezni,
 • Kreativitás, csapatmunka.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata.
 • Külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el).
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 8. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsombik László mb. főigazgató helyettes, intézetigazgató nyújt, a 06 (42) 594 312 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 4-6. AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/1521/2021., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 3.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debreceni Egyetem honlapja - 2021. február 13.
 • Debreceni Egyetem Hirdetőtáblája - 2021. február 13.

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
AKIT hirdetései
Város: 
Nyíregyháza
Érvényes ettől: 
szombat, február 13, 2021

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.