Címlap

tudományos főmunkatárs

Érvényesség eddig: 
szombat, május 22, 2021
Munkakör: 
tudományos főmunkatárs
Hirdető egység neve: 
DE AKIT Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs

Debreceni Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézetbe

 

tudományos főmunkatárs

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet növénytermesztési kutatásainak szervezése, irányítása. Ökológiai növénytermesztési kutatások tervezése, kísérleti parcellák beállítása, felvételezése és azok értékelése. Az Intézetbe érkező hallgatók gyakorlati képzésének koordinálása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, okleveles agrármérnök,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • agrártudományok területen szerzett Ph.D doktori fokozat
 • növényvédelmi és talajtani szakmérnöki végzettség
 • egy a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
 • nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét
 • legyen alkalmas hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületének megfelelő szintű képviseletére
 • alkalmas legyen és lehetőség szerint vegyen részt a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek, több kutató tanulmányi, tudományos munkájának irányítására
 • tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a tudományos eredmények megvalósítását
 • alkalmas legyen idegen nyelven előadás tartására
 • rendelkezzék az oktatásban, kutatásban szerzett szakmai tapasztalattal
 • tématerületeken szerzett kutatási tapasztalat és publikációs tevékenység
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • SPSS és/vagy egyéb statisztikai programok haladó szintű ismerete.

 

Elvárt kompetenciák:

 • kreatív gondolkodás,
 • kiváló kommunikációs és kooperációs készség,
 • nyitottság új kutatási irányvonalakra,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, tudományos munkáját, terveit; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét
 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet (ha rendelkezik vele), idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)
 • publikációk és tudományos munkák jegyzéke
 • külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul
 • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • a pályázatot 1 példányban kell benyújtani.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 22.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen Pf: 400. AKIT Főigazgatói Titkárság). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/24-49/2021., valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu - 2021. április 22.

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
AKIT hirdetései
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
csütörtök, április 22, 2021

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.