tanársegéd

 

Debreceni Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Irodalmi, Kommunikációs, Kulturális antropológiai Tanszék

 

tanársegéd

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszékhez tartozó - különösen a Gyerekirodalom- és annak módszertana - tantárgyak oktatása. Kutatói- és publikációs tevékenység az adott szakterületen.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, magyar szakon szerzett diploma,
 • szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság
 • legalább egy idegen nyelvből szerzett középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
 • eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, a doktori képzés megkezdése
 • oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyermek- és ifjúsági irodalom szakirányú továbbképzési szakon szerzett képzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék
 • végzettséget, idegen-nyelv tudást és a doktori képzés megkezdését igazoló dokumentumok másolata
 • külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 25. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 19.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Désány I. utca 1-9. GYFK Dékáni Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10919/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 23.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debreceni Egyetem honlapja - 2017. szeptember 4.
 • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. szeptember 4.

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Beosztás: 
tanársegéd
Érvényesség eddig: 
kedd, szeptember 19, 2017
Hirdető egység neve: 
DE GYFK Irodalmi, Kommunikációs, Kulturális antropológiai Tanszék
Érvényes ettől: 
hétfő, szeptember 4, 2017