Címlap

(szak)gyógyszerész

Érvényesség eddig: 
péntek, október 30, 2020
Munkakör: 
(szak)gyógyszerész
Hirdető egység neve: 
DE KK Klinikai Gyógyszertár
Beosztás: 
(szak)gyógyszerész

Debreceni Egyetem Klinikai Központ  (DE KK)
Klinikai Gyógyszertár

 

1 fő (szak)gyógyszerész[1]

 

munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 

Próbaidő tartama:

- 4 hónap

 

A munkavégzés helye:

DE KK Klinikai Gyógyszertár, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A (szak)gyógyszerészi kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján a DE KK Klinikai Gyógyszertárban, így különösen gyógyszergazdálkodási, gyógyszerkészítési és más intézeti gyógyszertári szakfeladatok (betegre szabott gyógyszerosztás, betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás), gyógyszertári adminisztrációs feladatok ellátása. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kapcsolódó egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint a DE Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

                       

A munkakör betöltésének feltételei:

 • felsőfokú szakképesítés (gyógyszerész diploma),
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • gyógyszerhatástan szakvizsga (farmakológia, farmakoterápia / nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia szakképesítés),
 • gyógyszerellátási gyógyszerészet szakvizsga (gyógyszertárvezetés- üzemeltetés szakképesítés),
 • gyógyszertechnológiai szakvizsga,
 • kórházi/klinikai szakgyógyszerész szakvizsga,
 • minőségbiztosítás szakgyógyszerész szakvizsga,
 • idegen nyelv ismerete,
 • gyógyszergazdálkodási informatikai rendszerek ismerete.

 

A benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai, fényképes önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével),
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatai,
 • érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,
 • MGYK tagsági kártya másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. október 30.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. november 15. napjától tölthető be.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. november 6.

 

A pályázati felhívás a személyügyi központ honlapján (https://kozigallas.gov.hu) megjelent:

2020. október 9.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a DE KK Klinikai Gyógyszertár címére (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.) kérjük eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „(szak)gyógyszerész”, a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYTAR/174/2020., valamint a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klinikai Gyógyszertár” címzést.

 

A pályázattal kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:

Szabóné Csik Katalin

gyógyszerkiadó szakasszisztens

+36 52 411 717 / 54877

 

 

 


[1] A munkakör megnevezése a képesítés függvényében változik.

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Klinikai Központ hirdetései
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
péntek, október 9, 2020

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.