Címlap

(szak)ápoló

Érvényesség eddig: 
vasárnap, január 31, 2021
Munkakör: 
(szak)ápoló
Hirdető egység neve: 
DE KK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika
Beosztás: 
(szak)ápoló

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)

Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika

 

1 fő (szak)ápoló

 

 munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

 

 

A jogviszony típusa:

- közalkalmazotti jogviszony[1]

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 

Próbaidő tartama:

- 4 hónap

 

A munkavégzés helye:

DE KK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és az ápolói kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján a DE KK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika fekvőbeteg-szakellátó egységében. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kapcsolódó egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint az intézmény egyéb belső szabályozó dokumentumainak rendelkezései az irányadóak.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • (gyakorló) ápoló szakképesítés(-ráépülés),
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • emelt szintű egészségügyi szakirányú szakképesítés-ráépülés (szakápoló)2,
 • egészségügyben szerzett tapasztalat,
 • ápolói szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével),
 • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai,
 • érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,
 • MESZK tagsági kártya másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. január 31.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától tölthető be.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. február 7.

 

A pályázati felhívás a személyügyi központ honlapján (https://kozigallas.gov.hu) megjelent: 2021. január 16.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: DE KK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika címére (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) kérjük eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „ápoló”, valamint a szervezeti egység megnevezését: „DE KK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika”                    

 

A pályázattal kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:

Csege Ibolya

vezető asszisztens

+ 36-52-411-600/55685-ös mellék

 

 

 


[1] A munkáltató (szervezet) fenntartja a jogot, hogy a létesítendő jogviszony típusát az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és annak végrehajtási rendelete(i), valamint a veszélyhelyzet ideje alatt érvényes egyéb jogszabályok előírásai alapján – akár a jogviszony létrejöttét megelőzően – megváltoztassa. A jogviszony változása esetén a munkáltató szervezet – szükség szerint, akár hiánypótlás keretében, illetve az elbírálást követően is – vizsgálhatja az új jogviszony létesítésének feltételeként előírt, jelen pályázati felhívásban esetlegesen nem részletezett feltételeknek és követelményeknek való megfelelést.

2    A munkakör megnevezése a képesítés függvényében változhat.

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Klinikai Központ hirdetései
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
szombat, január 16, 2021

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.