Címlap

(szak)ápoló

Érvényesség eddig: 
szombat, március 28, 2020
Munkakör: 
ápoló
Hirdető egység neve: 
DE KK Belgyógyászati Klinika
Beosztás: 
ápoló

Debreceni Egyetem Klinikai Központ  (DE KK)
Belgyógyászati Klinika B épület

 

2 fő (szak)ápoló[1]

 

munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 

Próbaidő tartama:

- 4 hónap

 

A munkavégzés helye:                                                                              

DE KK Belgyógyászati Klinika B épület, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A(z szak)ápolói kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek és a belső, intézményi előírások alapján, így különösen a fekvőbeteg osztályon betegágy melletti feladatok ellátása. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a kapcsolódó egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint a DE Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • egészségügyi szakirányú szakképesítés (pl.: gyakorló ápoló),
 • a Kjt. 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; nem áll büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények miatt; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • emelt szintű egészségügyi szakirányú szakképesítés-ráépülés (pl.: ápoló, szakápoló),
 • diplomás ápolói szakképesítés[2],
 • egészségügyben szerzett tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs és problémamegoldó készség.

 

A benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, szakmai, fényképes önéletrajz (elérhetőségi adatok megjelölésével),
 • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai,
 • érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,
 • MESZK tagsági kártya másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a Kjt-ben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. március 28.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 15. napjától tölthető be.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. április 7.

 

A pályázati felhívás a személyügyi központ honlapján (https://kozigallas.gov.hu) megjelent: 2020. március 13.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a DE KK Belgyógyászati Klinika B épület címére (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.) kérjük eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „(szak)ápoló”, valamint a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika B épület” címzést, vagy

 

 • Elektronikus úton a e-mail címre, Dudásné Kiss Katalin Krisztina klinikai vezető ápoló részére kérjük továbbítani. Kérjük az e-mail tárgyában szíveskedjenek feltüntetni a munkakör, valamint a szervezeti egység megnevezését: „(szak)ápoló – DE KK Belgyógyászati Klinika B épület”.

 

A pályázattal kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:

Dudásné Kiss Katalin Krisztina

klinikai vezető ápoló             

+36 52 411 600 / 56598

 

[1] A munkakör megnevezése a képesítés függvényében változik.

[2] A munkakör megnevezése a képesítés függvényében változik.

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Klinikai Központ hirdetései
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
péntek, március 13, 2020

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.