Címlap

(szak)ápoló

Érvényesség eddig: 
kedd, november 26, 2019
Munkakör: 
ápoló
Hirdető egység neve: 
DE KK Idegsebészeti Klinika
Beosztás: 
ápoló

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)

Idegsebészeti Klinika

 

3 fő (szak)ápoló[1]

 

 munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 

Próbaidő tartama:

- 4 hónap

 

A munkavégzés helye:

DE KK Idegsebészeti Klinika, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A(z) (szak)ápolói feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a munkaköri leírás, és a belső, intézményi előírások alapján, így különösen a beteg szükségleteinek felmérése, az ápolás megtervezése, végrehajtása, dokumentálása, értékelése, vészhelyzetek felismerése, elhárítása. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a kapcsolódó egészségügyi ágazati szabályok, valamint a DE Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • egészségügyi szakirányú szakképesítés (pl.: gyakorló ápoló, ápoló)
 • a Kjt. 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; nem áll büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények miatt; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • emelt szintű, egészségügyi szakirányú szakképesítés-ráépülés (pl.: ápoló OKJ 55, szakápoló),
 • diplomás ápoló szakképzettség[2].

 

A benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz (elérhetőségi adatok megjelölésével),
 • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai,
 • érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,
 • MESZK tagsági kártya másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a Kjt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 26.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.

 

A pályázati felhívás a személyügyi központ honlapján (https://kozigallas.gov.hu) megjelent: 2019. november 11.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 •  
 • postai úton: DE KK Idegsebészeti Klinika címére (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „(szak)ápoló”, valamint a szervezeti egység megnevezését: „DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT, IDEGSEBÉSZETI KLINIKA”,
 • személyesen: DE KK Idegsebészeti Klinika címére (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.), vagy
 • elektronikus úton: e-mail címre (A tárgy rovatban kérjük feltüntetni: „pályázat – (szak)ápoló”).

 

A pályázattal kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:

Dézsi Renáta

klinikai vezető ápoló

+36 52 411 717 / 54005

 


[1] A munkakör megnevezése a képesítés függvényében változik.

[2] A munkakör megnevezése a képesítés függvényében változik.

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Klinikai Központ hirdetései
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
hétfő, november 11, 2019

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.