Címlap

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens

Érvényesség eddig: 
hétfő, november 2, 2020
Munkakör: 
asszisztens
Hirdető egység neve: 
DE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Beosztás: 
asszisztens

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)

Orvosi Mikrobiológia

 

2 fő orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens

 

 munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 

Próbaidő tartama:

- 4 hónap

 

A munkavégzés helye:

DE KK Orvosi Mikrobiológia, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztensi kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, így különösen a laboratóriumba érkező minták feldolgozása, automaták felügyelete, manuális diagnosztikai vizsgálatok kivitelezése, laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok végzése, laboratóriumi automaták működtetése kétműszakos beosztásban. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kapcsolódó egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint a DE Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • orvosi diagnosztikai analitikus végzettség BsC, alapfokozat,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • alapfokú számítógépes ismeretek.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével),
 • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai,
 • érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,
 • MESZK tagsági kártya másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 2.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 15. napjától tölthető be.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. november 9.

 

A pályázati felhívás a személyügyi központ honlapján (https://kozigallas.gov.hu) megjelent: 2020. október 18.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: DE KK Orvosi Mikrobiológia címére (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens”, valamint a szervezeti egység megnevezését: „DE KK Orvosi Mikrobiológia”,

                                                                       vagy

 • elektronikus úton: a e-mail címre kérjük továbbítani. Kérjük az e-mail tárgyában szíveskedjenek feltüntetni a munkakör megnevezését: „orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens” pályázat.

 

A pályázattal kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:

Sári Erika

ügyvivő-szakértő

06 (52) 411-717/ 55425

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Klinikai Központ hirdetései
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
vasárnap, október 18, 2020

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.