Címlap

U-Multirank

Az Európai Unió által támogatott projekt nem egy adott szempont szerint állítja sorba a felsőoktatási intézményeket, hanem öt fókuszterületen 29 különböző indikátor figyelembevételével vizsgálja az egyetemek és a főiskolák teljesítményét, amit aztán egy öt fokozatú skálán értékel. A most megjelentetett rangsor hat tudományterületen vizsgálta az intézmények erősségeit és gyengeségeit. Ezúttal a biológia, a kémia, a matematika, a történelem, a szociológia és a szociális munka tudományterületei kerültek fókuszba. Az U-Multirank rendszere felhasználóbarát, hiszen a diákok számára a képzés kiválasztásában nyújt segítséget, míg az egyetemi vezetők számára a stratégiaalkotásban, a vállalkozói szektor számára pedig a diplomás munkaerő-kapacitás kihasználásában segít.
A vizsgált szempontok alapján a Debreceni Egyetem erősségei leginkább a nemzetközi orientációban (értve ezalatt a nemzetközi kapcsolatok létesítésével kapcsolatos tevékenységeket), valamint a regionális szerepvállalásban mutatkoznak meg, miközben az oktatás és tanulás színvonala az U-Multirank érékelése szerint egységes szinten áll. A nemzetközi orientáció fókuszterületén a Debreceni Egyetem kiemelkedő mutatókkal rendelkezik a nemzetközi publikációk számát, valamint az idegen nyelvű alapszakos képzések számát illetően, miközben jó értékelést kaptunk az idegen nyelvű mesterszakos képzések számát illetően is.  A regionális szerepvállalás vonatkozásában az Egyetem kifejezetten jó mutatókkal rendelkezik a régiós publikációk terén, de ugyanilyen jók a mutatói a régióban maradó alapszakos, illetve mesterszakos végzettségű hallgatók számarányának tekintetében. A tudástranszfer fókuszterületén az ipari partnerekkel közös szabadalmak teljesítményindexe valamint a szabadalmakban idézett publikációk mutatóiban vagyunk a legerősebbek. Az interdiszciplináris tartalmú publikációk teljesítményindexe az ez évi értékelés szerint is magas.

Frissítés dátuma: 2017.08.01.