Címlap

A Debreceni Egyetem akkreditált szakirányú továbbképzései szakfelelősökkel, 2020. március

  Kar Szakirányú továbbképzési szak megnevezése Szakfelelős neve,
beosztása
1. Állam- és Jogtudományi Kar biztosítási szakjogász Dr. Csécsy Andrea egyetemi adjunktus
2. Európa-jogi szakjogász Dr. Várnay Ernő egyetemi tanár
3. fogyasztóvédelmi szakjogász Dr. Szikora Veronika egyetemi tanár
4. helyi jogszabályszerkesztő szakjogász Dr. Árva Zsuzsanna egyetemi docens
5. HR szakjogász Dr. Nádasné Dr. Rab Henriett Enikő egyetemi docens
6. HR-tanácsadó Dr. Nádas György egyetemi docens
7. ingatlanforgalmi szakjogász Dr. Csécsy György egyetemi tanár
8. jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember Dr. Szikora Veronika egyetemi tanár
9. jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő Dr. Árva Zsuzsanna egyetemi docens
10. jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember Dr. Fodor László egyetemi tanár
11. jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember Dr. Csécsy György egyetemi tanár
12. környezetvédelmi szakjogász Dr. Fodor László egyetemi tanár
13. közpolitikai elemző Dr. Fónai Mihály egyetemi tanár
14. kriminalisztikai szakjogász Dr. Elek Balázs egyetemi docens
15. kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember Dr. Elek Balázs egyetemi docens
16. sportjogi szakjogász Dr. Bencze Mátyás egyetemi tanár
17. sportjogi szakokleveles tanácsadó Dr. Bencze Mátyás egyetemi tanár
18. Általános Orvostudományi Kar angol-magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító Dr. Lampéné dr. Zsíros Judit vezető nyelvtanár
19. egészségügyi menedzsment specialista  Dr. Lukács Géza egyetemi tanár
20. Bölcsészettudományi Kar alkalmazott muzeológia Dr. Keményfi Róbert egyetemi tanár
21. angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító Molnárné Dr. Kovács Judit egyetemi docens
22. angol-magyar társadalomtudományi szakfordító Molnárné Dr. Kovács Judit egyetemi docens
23. családi életre nevelés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Engler Ágnes egyetemi adjunktus
24. európai uniós szakfordítás és üzleti angol kommunikáció Dr. Hollósy Béla egyetemi docens
25. fejlesztéspolitikai szakreferens Dr. Kovách Imre egyetemi docens
26. felnőttképzési szervező Dr. Juhász Erika főiskolai docens
27. felnőttoktatói szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Engler Ágnes egyetemi adjunktus
28. francia nyelvi referens és fordító Dr. Csűry István egyetemi docens
29. gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Szabó József professor emeritus
30. gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens Dr. Csoba Judit egyetemi docens
31. holland nyelvi referens és fordító Dr. Pusztai Gábor főiskolai docens
32. humánfejlesztő Dr. Erdei Gábor egyetemi adjunktus
33. jelnyelvi képzés tolmácsoknak jelnyelvi tolmácsolásra Dr. Maticsák Sándor egyetemi docens
34. Közép-európai szakreferens német nyelven Dr. Pabis Eszter egyetemi adjunktus
35. közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga Dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens
36. közösségi művelődés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő Dr. Szabó József egyetemi docens
37. kulturális animáció Dr. Juhász Erika főiskolai docens
38. kulturális és európai uniós szakfordító Dr. Furkó Péter egyetemi adjunktus
39. kulturális szolgáltatásfejlesztés Dr. Juhász Erika főiskolai docens
40. lengyel nyelvi referens és fordító Dr. Nagy László Kálmán egyetemi docens
41. magyar jelnyelvoktató pedagógus Dr. Pető Ildikó egyetemi adjunktus
42. magyar nemzeti örökség Dr. Forisek Péter egyetemi docens
43. mentálhigiéné Dr. Pék Győző egyetemi docens
44. művelődésszervező Dr. Éles Csaba egyetemi docens
45. német nyelvi referens és fordító Dr. Pilarsky Jiri egyetemi docens
46. német nyelvű kommunikációs- és információs technológia Dr. Gácsi-Iványi Zsuzsanna egyetemi docens
47. német-magyar bölcsészettudományi szakfordító Dr. Nábrádi Zoltánné nyelvtanár
48. olasz nyelvi referens és fordító Dr. Pete László egyetemi adjunktus
49. orosz nyelvi referens és fordító Dr. Goretity József egyetemi docens
50. önkormányzati szakpolitikai ismeretek Dr. Nagy Levente főiskolai docens
51. politikai marketing és kommunikációs tanácsadó Dr. Berényi Zoltán egyetemi docens
52. sport-pszichodiagnosztika és tanácsadás Dr. Münnich Ákos egyetemi tanár
53. sport szakújságíró Dr. Oláh Szabolcs egyetemi docens
54. üzleti angol kommunikáció Dr. Hollósy Béla egyetemi docens
55. vallási turizmus területen turisztikai menedzser Dr. Bartha Elek egyetemi tanár
56. vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése Dr. Münnich Ákos egyetemi tanár
57. Egészségügyi Kar addiktológiai konzultáns Dr. Kiss János főiskolai docens
58. akut betegellátó Dr. Lőrincz István egyetemi docens
59. alkalmazott szociális gerontológia Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár
60. egészségügyi rehabilitációs menedzser Dr. Szerafin László egyetemi docens
61. életvezetés-koordinátor Dr. Semsei Imre főiskolai tanár
62. ifjúsági védőnő Dr. Kósa Zsigmond főiskolai docens
63. interdiszciplináris közösségi munka Dr. Jóna György adjunktus
64. iskolai szociális munka Dr. Horváth László főiskolai docens
65. kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó Rusinné D. Fedor Anita főiskolai docens
66. közösségi animátor Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár
67. munkaerő-piaci tanácsadó Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár
68. terepgyakorlat-vezetés Dr. Szoboszlai Katalin főiskolai docens
69. Gazdaságtudományi Kar angol-magyar gazdaságtudományi szakfordító Dr. Tar Ildikó adjunktus
70. business coach Dr. Ujhelyi Mária egyetemi docens
71. diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens  Dr. Nábrádi András egyetemi tanár
72. humánmenedzsment  Dr. Berde Csaba egyetemi tanár
73. konferencia- és rendezvény-menedzsment szakközgazdász Dr. Könyves Erika egyetemi docens
74. konferencia- és rendezvénymenedzsment szaktanácsadó Dr. Könyves Erika egyetemi docens
75. légiforgalmi logisztikai menedzsment Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens
76. logisztikai és szállítmányozási menedzser Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens
77. online marketing Dr. Várallyai László egyetemi docens
78. nemzetközi adó- és vámtanácsadói Dr. Bács Zoltán egyetemi tanár
79. regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó Dr. Nagy Géza egyetemi tanár
80. sportanalitikus Dr. Balogh László egyetemi docens
81. térségi turisztikai menedzsment Dr. Könyves Erika egyetemi docens
82. üzleti informatika szakközgazdász Dr. Herdon Miklós egyetemi docens
83. üzleti innovációs szakközgazdász Dr. Popovics Péter egyetemi adjunktus
84. üzleti innovációs szakmenedzser Dr. Popovics Péter egyetemi adjunktus
85. vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász Dr. Nábrádi András egyetemi tanár
86. vállalatirányítási rendszermenedzser Dr. Herdon Miklós egyetemi docens
87. wellness és spa szakközgazdász Dr. Könyves Erika egyetemi docens
88. wellness és spa szakmenedzser  Dr. Könyves Erika egyetemi docens
89. Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar általános és családügyi mediáció (közvetítés) Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai tanár
90. bábpedagógia pedagógus-szakvizsga Láposi Teréz mesteroktató
91. család- és gyermekvédelem pedagógiája Kissné dr. Korbuly Katalin 
92. család- és gyermekvédelem szakos pedagógus Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens
93. családi életmód és kapcsolatrendszer innovációja szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár
94. e-learning tanácsadó  Dr. Molnár Tamás főiskolai docens
95. életút-támogató tanácsadó Dr. Varga Gyula főiskolai tanár
96. élmény-, rendezvény- és közösségszervező Tamásiné dr. Dsupin Borbála főiskolai docens
97. fejlesztő,differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő Dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár
98. fejlesztő-differenciáló szakpedagógia Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai docens
99. fejlesztő pedagógus Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai docens
100. felnőttképzési akkreditációs tanácsadó Dr. Szabó Gyula főiskolai docens
101. felnőttképzési szervező Dr. Juhász Erika főiskolai docens
102. gerontagógia Dr. Varga Gyula főiskolai tanár
103. gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Szerepi Sándor főiskolai tanár
104. gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens
105. gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens
106. gyógypedagógia alapképzési szak - logopédia szakirány Dr. Szabó Edina főiskolai docens
107. gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány Dr. Pető Ildikó főiskolai docens
108. gyógytestnevelés az óvodában, iskolában pedagógus szakvizsgára felkészítő Olvasztóné Balogh Zsuzsanna 
109. gyógytestnevelés tanítására felkészítő Andrásné dr. Teleki Judit főiskolai tanár
110. integrált óvodai tevékenységek pedagógiája Dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár
111. játék és szabadidő pedagógus Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva főiskolai tanár
112. kórházpedagógia pedagógus-szakvizsga Dr. Pornói Imre főiskolai tanár
  közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga Dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens
113. kreatív, segítő művészeti nevelés Tamásiné dr. Dsupin Borbála főiskolai docens
114. művelődésszervező Dr. Éles Csaba egyetemi docens
115. nonprofit ismeretek közoktatási és közművelődési szakemberek számára Dr. Szabó Gyula főiskolai docens
116. nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Bálint Péter főiskolai tanár
117. pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Molnár Balázs főiskolai docens
118. roma kulturális fejlesztő Dr. Bálint Péter főiskolai tanár
119. sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai docens
120. szociális menedzser Dr. Varga Gyula főiskolai tanár
121. zenei kultúrát fejlesztő pedagógus Tamásiné dr. Dsupin Borbála főiskolai docens
122. zenei nevelési Hovánszki Jánosné dr. főiskolai tanár
123. Gyógyszerésztudományi Kar gyógyszerismertető Dr. Blaskó György egyetemi tanár
124. Informatikai Kar angol-magyar informatikai szakfordító Dr. Semseiné Szekeres Edit
szakcsoportvezető, nyelvtanár
125. digitális filmtechnika Dr. Bácsó Sándor egyetemi docens
126. német-magyar informatikai szakfordító Dr. Semseiné Szekeres Edit
szakcsoportvezető, nyelvtanár
127. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar
angol-magyar agrár szakfordító Dr. Silye Magdolna egyetemi docens
128. élelmiszerlánc nyomon követési szaktanácsadó Dr. Kovács Béla Róbert egyetemi tanár
129. élelmiszerlánc nyomon követési szakmérnök Dr. Kovács Béla Róbert egyetemi tanár
130. halgazdálkodási Dr. Stündl László egyetemi docens
131. halgazdálkodási angol nyelvű Dr. Stündl László egyetemi docens
132. hulladékgazdálkodási Dr. Juhász Csaba egyetemi docens
133. hulladékgazdálkodási angol nyelven Dr. Juhász Csaba egyetemi docens
134. ingatlan és vagyongazdálkodás Dr. Harsányi Endre egyetemi docens
135. kertészeti szakmérnök Dr. Gonda István egyetemi tanár
136. környezettechnológiai szakmérnök Dr. Juhász Csaba egyetemi docens
137. környezettechnológiai szakmérnök angol nyelven Dr. Juhász Csaba egyetemi docens
138. német-magyar agrár szakfordító Dr. Silye Magdolna egyetemi docens
139. nemzetközi agrárágazati  Dr. Silye Magdolna egyetemi docens
140. növényvédelmi szakmérnök Dr. Kövics György egyetemi tanár
141. növényvédelmi szakmérnök angol nyelven Dr. Kövics György egyetemi docens
142. precíziós mezőgazdasági szakmérnök Dr. Rátonyi Tamás egyetemi docens
143. településfejlesztési Dr. Nagy János egyetemi tanár
144. természetpedagógia Dr. Juhász Lajos egyetemi docens
145. terület- és településfejlesztési szakmérnök Dr. Nagy János egyetemi tanár
146. terület- és vidékfejlesztési Dr. Nagy János egyetemi tanár
147. térinformatika és alkalmazott távérzékelés Dr. Tamás János egyetemi tanár
148. térinformatika és alkalmazott távérzékelés angol nyelven Dr. Tamás János egyetemi tanár
149. vetőmag-gazdálkodási szakmérnök Dr. Pepó Pál egyetemi tanár
150. Műszaki Kar audiovizuális- és médiatechnikai szakember Dr. Váró Kata Anna főiskolai docens
151. audiovizuális- és médiatechnikai szakmérnök Dr. Váró Kata Anna főiskolai docens
152. atomerőművi üzemeltetési szakember Dr. Mankovits Tamás egyetemi docens
153. atomerőművi üzemeltetési szakmérnök Dr. Mankovits Tamás egyetemi docens
154. coach Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
155. EHS szakember Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár
156. EHS szakmérnök Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár
157. építőmester szakmérnöki Dr. Major János főiskolai tanár
158. gépészeti szimulációs szakmérnök Dr. Mankovits Tamás egyetemi docens
159. integrált menedzsmentrendszerek szakmérnök Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
160. kataszteri Dr. Varga Zsolt Ferenc főiskolai docens
161. környezetgazdálkodási szakmérnöki Dr. Czédli Herta egyetemi docens
162. közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnöki Dr. Hancz Gabriella egyetemi docens
163. lean menedzser Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
164. lean szakmérnök Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
165. légijármű-üzemeltető szakmérnök Dr. Husi Géza egyetemi docens
166. létesítményenergetikai szakmérnök Dr. Kalmár Ferenc főiskolai tanár
167. mérnök coach szakmérnök Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
168. minőségirányítási szakember Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
169. minőségirányítási szakmérnök Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
170. műszaki diagnosztikai szakmérnök Dr. Tiba Zsolt főiskolai tanár
171. műszaki és fenntarthatósági stratégiai vezető Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
172. műszaki ingatlangazdálkodási szakmérnök Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
173. műszaki környezeti szakmérnök Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár
174. polimertechnológiai szakmérnök Dr. Mankovits Tamás egyetemi docens
175. szállítmányozásbiztonsági szakember Dr. Kocsis Imre főiskolai tanár
176. szállítmányozásbiztonsági szakmérnök Dr. Kocsis Imre főiskolai tanár
177. számítógépes műszaki tervező szakmérnök Dr. Husi Géza egyetemi docens
178. vasúti pályaépítési és -fenntartási Szabó István József c. főiskolai docens
179. városenergetikai szakmérnök Dr. Csoknyai Tamás egyetemi docens
180. Népegészségügyi Kar egészségfejlesztés Dr. Kósa Karolina egyetemi docens
181. egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési Dr. Gődény Sándor egyetemi docens
182. egészségügyi szakújságíró Dr. Ádány Róza egyetemi tanár
183. epidemiológia Dr. Sándor János egyetemi docens
184. kórházhigiéne és infekciókontroll Dr. Orosi Piroska egyetemi docens
185. környezet-egészségügyi Dr. Bárdos Helga egyetemi adjunktus
186. népegészségügyi Dr. Ádány Róza egyetemi tanár
187. szabadidő-sport szervező egészségfejlesztő Dr. Kósa Karolina egyetemi docens
188. Természettudományi és Technológiai Kar alkalmazott geoinformatikus Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár
189. angol-magyar műszaki szakfordító Angi Emese nyelvtanár
190. angol-magyar természettudományi szakfordító Angi Emese nyelvtanár
191. geoinformatikai szakasszisztens Dr. Lóki József egyetemi tanár
192. klímareferens Dr. Csorba Péter egyetemi tanár
193. környezetvédelmi és -fejlesztési szaktanácsadó  Dr. Csorba Péter egyetemi tanár
194. megújuló energetikai Dr. Szegedi Sándor egyetemi docens
195. műszeres analitika Dr. Fábián István egyetemi tanár
196. német-magyar természettudományi szakfordító Angi Emese nyelvtanár
197. önkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadó  Dr. Csorba Péter egyetemi tanár
198. számítógépes modellező Dr. Kun Ferenc egyetemi tanár
199. területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban Dr. Süli-Zakar István egyetemi tanár
200. Zeneművészeti Kar alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak - zeneismeret szakirány Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
201. előadóművészet - klasszikus furulya Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
202. előadóművészet - klasszikus gitár Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
203. előadóművészet - klasszikus gordon Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
204. előadóművészet - klasszikus harsona Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
205. előadóművészet - klasszikus hegedű Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
206. előadóművészet - klasszikus kürt Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
207. előadóművészet - klasszikus orgona Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
208. előadóművészet - klasszikus trombita Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
209. előadóművészet - klasszikus tuba Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
210. előadóművészet - klasszikus zongora Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
211. előadóművészet alapképzési szak - klasszikus szaxofon szakirány Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár
212. BTK, GYGYK, IK, TTK pedagógus szakvizsga Dr. Szabó József professor emeritus

2020. március 24.

Frissítés dátuma: 2020.03.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.