Címlap

Egyetemi tudásvagyon

Az Egyetem törekszik arra, hogy az intézményben keletkezett tudományos eredmények nyilvántartását, publikációs környezetét folyamatosan fejlessze, az eredményekhez történő hozzáférést, illetve az eredményekkel kapcsolatos adatszolgáltatást hatékonyabbá és transzparenssé tegye. A célok megvalósulásához a hagyományos értékes tankönyvek, folyóiratok, oktatási anyagok koordinált digitalizálásával, a kutatási eredmények – a tudományos kommunikáció egyre változatosabb csatornáit felhasználva – disszeminációjának támogatásával, a kutatások során keletkező adatok, adathalmazok közzétételével és megőrzésével, valamint tudománymetriai adatok előállítását és szolgáltatását támogató tevékenységek az intézményi fejlesztésekbe való beépítésével kívánjuk elérni. A DEENK a rendelkezésre álló információforrások szolgáltatása mellett a szükséges ismeretek átadásával is hozzájárul a versenyképes kutatói tevékenység megteremtéséhez.

  • iDEa Tudóstér: Az iDEa Tudóstér  a Debreceni Egyetem kutatóinak és kutatási egységeinek profil-adatbázisa, az egyéni és intézményi publikált tudományos teljesítmény láthatóságát, széleskörű szétsugárzását biztosító szolgáltatás. Az érdeklődők a profilok alapján átfogó képet kapnak az egyetemünkön folyó publikációs tevékenységről, egyéni és csoportos teljesítményről, kutatási kapcsolatokról, továbbá lehetőség van publikációk keresésére és böngészésére, valamint a teljes szövegek elérésére.
  • Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma: A DEA (Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma) a Debreceni Egyetemen született tudományos publikációk, doktori disszertációk és szakdolgozatok, oktatási segédanyagok, előadások és intézményi dokumentációk teljes szövegének tárhelye.

Frissítés dátuma: 2018.05.03.