Technológia Transzfer

Az egyetemek legfontosabb társadalmi funkciói hagyományosan a tudás létrehozása, megőrzése és megosztása. Tudástranszfernek nevezünk minden olyan tevékenységet, mely a tudás megosztására irányul. A technológiatranszfer szűkebb értelemben egy-egy kutatási eredmény vagy technológia piacra juttatását jelenti, azaz a folyamatba beletartozik minden olyan ismeret és dolog átadása és átvétele, amelynek felhasználásával a technológia fogadója képessé válik új termékek vagy szolgáltatások előállítására.

A Debreceni Egyetemen a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ (KTTK) felelős a kutatási eredmények hasznosításának elősegítéséért és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátásáért. A KTTK széles körben nyújt innovációs szolgáltatásokat az egyetem vezetése, kutatói, hallgatói és partnerei részére. A Központ fő céljai az egyetemi tudástranszfer eredményességének növelése, az egyetem és az ipar közötti kapcsolatok erősítése és az innovációs aktivitás fokozása az egyetemi tudásbázis környezetében. A KTTK elsődleges feladatának tekinti, hogy az egyetem kutatóinak és hallgatóinak támogatást nyújtson a kutatási eredményeik és projektjeik hasznosítására irányuló törekvéseiben. A Központ további feladatai közé tartozik az egyetemi szellemitulajdon-védelmi portfolió menedzselése, a K+F+I szerződések kezelése, a kutatásfejlesztéssel és innovációval kapcsolatos projektek megvalósításának elősegítése, az ipari és üzleti hasznosítás koordinálása, az Egyetem tudástérképének és innovációs portfoliójának kezelése és ehhez kapcsolódóan az egyetemi kutatási eredmények népszerűsítése. A KTTK innovációs képzéseket és rendezvényeket is szervez, a szellemi alkotások védelmével kapcsolatosan tanácsadás pedig bárki által igénybe vehető, így bővítve az Egyetem harmadik missziós szerepét.

További a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ honlapjára

Frissítés dátuma: 2017.07.26.